13.08.2011.

Tekst Natječaja za V.B.Z. književnu nagradu za najbolji neobjavljeni roman

::: ZAGREB :::

1. Nakladnička kuća V.B.Z. dodjeljuje književnu nagradu za najbolji novi, originalni i neobjavljeni roman na hrvatskom jeziku i drugim štokavskim jezicima, te čakavskom i kajkavskom književnom jeziku. Nagrada se dodjeljuje jednom godišnje.

2. Natječaj je javan, a rukopisi se predaju pod šifrom. Molimo autore da na rukopis romana napišu šifru, a uz rukopis prilože zapečaćenu omotnicu u kojoj se nalaze šifra, ime i prezime autora, telefon, adresa i e-mail adresa (ako je imaju).

3. Najboljem romanu bit će dodijeljena novčana nagrada u bruto iznosu od 100.000,00 kn (stotinu tisuća kuna).

4. Svaki sudionik natječaja smije poslati samo jedan roman.
Sudjelovanjem na ovom natječaju sudionici se obavezuju da njihov roman nije ranije objavljen i nije prijavljen niti na jedan drugi natječaj za neobjavljeni ro¬man. Rukopis predan na natječaj, kao niti jedan dio predanog rukopisa, ne smije biti objavljen prije ili za vrijeme natječaja u bilo kojem obliku odnosno na bilo kojem mediju. Nakon što predaju rukopise, sudionici se također obavezuju da za vrijeme trajanja natječaja neće niti s jed¬nom drugom nakladničkom kućom sklopiti ugovor o objavljivanju toga romana. Nagrađeni autor se obavezuje ustupiti sva autorska prava, a posebno za izdavanje romana, nakladničkoj kući V.B.Z. na trajno korištenje bez daljnje naknade, kao i pravo prevođenja na strane jezike u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Ustupanje prava se odnosi na tiskanu i elektronsku verziju knjige.

5. Prema preporuci žirija, V.B.Z. može tiskati još nekoliko rukopisa prispjelih na natječaj. Nakon završetka natječaja, nakladnička kuća V.B.Z. će po¬nuditi ugovor autorima čija je djela preporučio žiri. Ukoliko članovi žirija ustanove da niti jedan od prispjelih rukopisa ne zadovoljava literarne krite¬rije, V.B.Z. ne mora dodijeliti nagradu, niti objaviti knjige.

6. Rukopisi moraju biti napisani na računalu, s dvostrukim proredom, na bi¬jelom papiru formata A4. Uz rukopis obavezno je priložiti i elektronički za¬pis istoga (na DVD-u ili CD-u). Rukopisi poslani na natječaj ne vra¬ćaju se. Rukopisi moraju biti dostavljeni u pet primjeraka na adresu: V.B.Z. d.o.o., Velikopoljska 12, 10010 Zagreb, s naznakom »za nagradu V.B.Z.-a«.

Rok za prijavu: do 1. rujna 2011.

7. Rezultati natječaja bit će objavljeni na tiskovnoj konferenciji, a nagrade uručene javno na posebnoj svečanosti.

Članovi žirija:
- Miljenko Jergović
- Strahimir Primorac
- Zoran Ferić
- Julijana Matanović
- Vladimir Arsenijević
(izvor --- FACEBOOK)

Нема коментара:

Постави коментар