20. 11. 2018.

Ostavinska galerija raspisuje Konkurs "Za 1000 dinara":


Konkursom "Za 1000 dinara" želimo da propitamo koliko i kakve umetnosti može da se napravi ili izloži za 1000 dinara i koji su drugi materijalni i nematerijalni resursi sadržani u umetničkom radu. Umetnici koji izlažu novi rad dodatno mogu koristiti sva sebi dostupna sredstva za produkciju i izlaganje rada uz obavezu kvantifikovanja i valorizacije svih utrošenih sredstava i resursa. Konkurs je otvoren do 2.12. ili do 25 prijava koje uspešno ispune uslove konkursa.

www.kcmagacin.org
www.facebook.com/kcmagacin
www.facebook.com/ostavinska/

19. 11. 2018.

Preminuo Velimir Ćurgus Kazimir

Velimir Ćurgus Kazimir
(1948–2018)Rođen 1948. u Novom Sadu, preminuo 2018. u Beogradu.


Direktor Ebart konsaltinga od 2002. Bio je novinar i urednik kulturne rubrike u Politici od 1988. do 1996. Pre toga je osam godina bio urednik i pokretač izdavaštva u Istraživačko-izdavačkom centru Omladine Srbije u Beogradu. Jedan je od osnivača Nezavisnog udruženja novinara Srbije.

Autor desetak knjiga proze i eseja na temu kulture i kulturne politike. Prevođen na engleski, francuski, nemački, španski, poljski, japanski itd. Priredio je više knjiga na temu odnosa medija, politike i kulture. Autor je više projekata iz oblasti istraživanja medija i kulture.

Dobitnik Međunarodne nagrade za esej časopisa Lettre International u Vajmaru, 2000. godine. Član je Srpskog PEN centra od 1987, član Srpskog književnog društva. Takođe se bavio slikarstvom, posebno kombinovanim tehnikama na papiru, imao pet samostalnih izložbi. Autor je dva scenarija za kratke filmove.Objavljena književna dela:
Kavkaski roman i drukčije priče, Auspicije i ljubavne pesme (poezija), Prvih pet godina i smrt Haila Selasija (roman), Baksuzi i popravljači (priče/eseji), Šakom i kapom (roman), Papagajev grob (priče), Kuće (eseji/priče), Poslednji čovek i njegova žena (roman), Kuhinja mog prijatelja (priče/eseji), Muzej melanholije: priče i projekti.
Na svom sajtu www.kazimir.rs objavljivao je od 31. oktobra 2014. godine eseje, razgovore, sećanja i fragmente iz svakodnevice pod naslovom Moj dnevnik.

IN MEMORIAM - Žarko Rošulj (1941–2018)Žarko Rošulj rođen je 1940. u Beogradu, gde je završio Grafičku školu i diplomirao na Ekonomskom fakultetu. Preminuo je u Beogradu novembra 2018.
Radio je u Nolitu kao grafički urednik od 1978. do 1996.

Objavio je knjige poezije Tiposignalističke varijacije i Ludajnica, knjigu Zapisi o Vasku i Haši, povodom osamdeset godina od rođenja Vaska Pope.

Intenzivno je proučavao naše humorističke i satiričke časopise i objavio studije: Čas opisa časopisa: Mirođija, Bubanj, Srpska vezilja, Policijski glasnik; Čas opisa časopisa 2, Gedža; Čas opisa časopisa 3, Pera Todorović; Čas opisa časopisa 4, Srpska šaljiva periodika: (1850–1870); Čas opisa časopisa 5; Čas opisa časopisa 6, Žanrovi u srpskoj šaljivoj periodici (1830–1918); Čas opisa časopisa. 7, Leksikon srpske šaljive periodike:1830–1918.