20.11.2015.

TO SAM JA: razgovor sa pesnikom Nikolom Živanovićem


ponedeljak, 23. novembar u 19.00 mala sala SKC (Beograd)
razgovor sa pesnikom Nikolom Živanovićem
učestvuju: Dejan Aleksić, Nikola Živanović i Vesna Kapor


„Ne volim da mislim u pojmovima generacija, pokreta, grupa. Mislim da svako, a pogotovu pesnik, mora da bude individua.“ N. Živanović
Posle veoma zapažene zbirke pesama „Astapovo“, za knjigu pesama „Carmina Galli“ N. Živanović dobio je nagradu „Branko Miljković“.
„Nikola Živanović nosilac je simultane obnove odeljenih pesničkih tradicija usled čega se i njegov autorski rukopis pokazuje kao sticaj heterogenih, pa i protivrečnih stremljenja. Osim ranijeg znalačkog rukovanja kako slobodnim stihom tako i tradicionalnim pesničkim oblicima, kao i već ispoljene potrebe za konfrontacijom banalnih prizora s velikim pesničkim temama – u nagrađenoj knjizi „Carmina Galli“ pesnik, pored posvedočenog afiniteta za poetsku minijaturu, demonstrira sposobnost građenja opsežnih, višedelnih pesničkih celina.
Eliotovski početak zbirke „Carmina Galli“ ne nagoveštava samo određeno shvatanje literarne baštine, već i opredeljenje autora za ono nekanonsko i apokrifno u njoj. Živanović je nastavljač evropskog toka književnog moderniteta koji je prepoznatljiv po „estetici ružnog", po „okrutnom i groznom skopčanim s uživanjem". Raznovrsno pervertiranje konvencionalnog odnosa između mladosti i iskustva, tela i duha, erosa i tanatosa bitna je odlika Živanovićevog pristupa tradicionalnim temama i predstavlja, između ostalog, osnovu njegove inovativne rekonfiguracije ljubavnog pesništva.”
obrazloženje žirija „Branko Miljković“

Нема коментара:

Постави коментар