19.11.2015.

Prezentacija portala DA SE ZNA! Evidentiranje nasilja nad LGBTI osobama u Srbiji (19. novembar, 12 casova - KC Grad)

Prezentacija
LGBTI Portala
Evidentiranje slučajeva nasilja i diskriminacije nad LGBTI osobama u Srbiji

Četvrtak, 19. novembar 2015
12:00 – 14:00 časova

​​Lokacija:
Kulturni Centar Grad
Braće Krsmanović 4, Beograd, Srbija

LGBTI osobe na Balkanu svakodnevno se susreću sa diskriminacijom na poslu, u obrazovanju i kod kuće. LGBTI osobe se bore sa homofobijom javnosti koja ih ponižava samo zato što su drugačiji. Podaci istraživanja javnog mnjenja NDI iz 2015. godine pokazuju da se u Srbiji 72% LGBTI populacije susreće sa psihičkim nasiljem dok je 51% LGBTI osoba izloženo diskriminaciji na poslu ili na drugim mestima, a 23% je izloženo fizičkom nasilju zbog seksualne orijetnacije ili rodnog identiteta.
Kako bi se pokrenulo pitanje izazova sa kojima se LGBTI organizacije susreću, NDI podržava vodeće LGBTI organizacije da sprovedu istraživanja javnog mnjenja, treninge u razvijanju veština komunikacije sa izabranim narodnim predstavnicima, vladinim službenicama i širokoj javnosti, kao i inovativne tehnologije kako bi pravovremeno dokumentovali slučajeve sa kojima se pripadnici LGBTI osobe susreću.
NDI u parterstvu sa Benetech-om pruža podršku LGBTI organizacijama putem Martus tehnološke alatke za mapiranje i beleženje slučajeva nasilja, ugrožavanja, maltretiranja i diskriminacije prema LGBTI osobama. Martus je databaza otvorenog ključa za prikupljanje informacija i upravljanje bazom podataka koja bezbedno skladišti podatke o incidentima.
Tokom prezentacije, NDI će, zajedno sa vodećim LGBTI organizacijama Srbije, zvanično predstaviti javnosti ovaj portal. Tom prilikom, pokazaće na koji način je ovaj portal konkretna alatka u zalaganju za društvo koje sankcioniše nasilje. Takođe, biće prikazani slučajevi nasilja koji su do sada evidentirani. Portal je jednostavan za korišćenje, a namenjen je kako LGBTI zajednici tako i široj javnosti koja će putem portala moći da stekne uvid dokle se (nije) stiglo u procesuiranju slučajeva nasilja.

Нема коментара:

Постави коментар