22.09.2015.

Ana Ćuzović - Broken - digitalna instalacija

“Broken” – digitalna instalacija
Doktorski projekat Ane Ćuzović

Doktorski projekat “Broken” predstavlja umetnički eksperiment u polju kompozitne digitalne slike. Radi se o interdisciplinarnom projektu koji autorka realizuje kao finalni rad na doktorskim studijama na Univerzitetu umetnosti u Beogradu (smer digitalna umetnost), koji koristi digitalne tehnologije za kreiranje virtuelnog imaginarnog prostora sa idejom da posmatrača uvede u novi ambijent. Cilj projekta bio je da posredstvom digitalnih medija, kreativnim putem, istraži pitanje građenja slike, doživljaja prostora i percepcije onoga što nas okružuje. U radu je istraženo pitanje: koliko je kreirana slika stvarnosti samo refleksija sveta koji nas okružuje, a koliko kolaž koji svako od nas sklapa za sebe. U isto vreme, rad pokušava da odgonetne kako se gradi vizuelni doživljaj i da li slika može da uvuče posmatrača u svoj prostor.

Нема коментара:

Постави коментар