13.10.2011.

PLENUM KRLEŽA -TRANZICIJA U UMETNOSTI-14, 15, 16.OKTOBAR!

::: BEOGRAD :::
Mesto -- Centar za kulturnu dekontaminaciju
Birčaninova 21
Belgrade, SerbiaNove politike solidarnosti predstavljaju:
Plenum krleža – tranzicija umetnosti

Plenum Krleža je projektni prostor koji okuplja stvaraoce pozorišnih produkcija u nastajanju, i u kome se odigravaju performansi niskog inteziteta: čitajuće radionice, predavanja i javna čitanja tekstova nastalih u neposrednom dijalogu s predstavama u nastajanju.

Plenum Krleža je radni prostor za dve takve predstave - Newborn Jetona Neziraja, dramaturga iz Prištine i Izlet u Rusiju Miroslava Krleže u režiji Jovana Ćirilova - koje se, svaka na svoj način, bave odnosom pozorišta i političkog konteksta u kome nastaju: umetnost u doba osnivanja i rađanja nove države i umetnost u društvu bivšeg socijalizma koje je raskinulo s tradicijom levice.
Plenum Krleža je i diskusioni prostor performansa Edine Husanović Holly Jolie, predstave koja preispituje odnos umetnika i globalnih medija.

Plenum Krleža je i kritički zbornik koji, kroz ponovno čitanje i komentare, aktivira tekstove iz dve Krležine epohe: Krležu sukoba na levici i desnici (1926-1952) i Krležu državnika umetnosti (1952-1981), dakle, dve epohe u antagonizmu: onu prošlu hiperpolitizovane umetnosti, i današnju, u kojoj se politika kloni umetnosti.

Krležino delo i njegovu ponovnu kontekstualizaciju vidimo kao skup polemika i suprotstavljanja, političkih kontinuiteta i diskontinueta, umetničkih preloma i zaokreta. Upravo ta mesta preloma daju mogućnost produkcije nove solidarnosti, odnosno oslobađaju prostor u kome umetnost pronalazi slobodu za dijalog sa dogmatičnim i autoritarnim.

Konfrontaciju različitih političkih konteksta i istorijskih perioda zasnivamo na vraćanju Krleže u javni prostor kao privilegovanog sagovornika o problemu autocenzure novih umetničkih produkcija u epohi kada državni aparat ne preti cenzurom i grubim mešanjem u umetničko stvaralaštvo.

Plenuma Krleža organizuje Centar za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda, u saradnji sa Multimedia centrom iz Prištine, Centrom “Grad” iz Tuzle, i Bacačima sjenki iz Zagreba.
............................................................................................................................................

Petak, 14. oktobar 2011

18h
I Porsalindur/Novorođeno/Newborn
• “Let iznad pozorišta Kosovo/Proglašenje Republike Kosovo” – igranje uvodne sekvence iz drame Newborn Jetona Neziraja;
• Razgovor s autorom, čitanje saopštenja Jetona Neziraja i reakcija javnosti povodom smene
Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Prištini;
• Krleža, Kosovo, albansko pitanje (intervjui, video/audio snimci)
Kosovo/Albanci u Enciklopediji Jugoslavije - razgovor sa Nehatom Islamijem
i članovima “kosovske redakcije”;
Moderatori: Boris Bakal i Jeton Neziraj


Subota, 15. oktobar 2011

12h
Centar “Grad” Tuzla predstavlja:
• “Grad u slici” - foto priča, prezentacija i diskusija: Adis Sadiković i Emin Eminagić;
Moderator: Borka Pavićević
• “Crni dan” - ispovesti o 25. maju, danu kada se dogodio masakr u Tuzli;
Diskusija: Kome se ovaj film obraća?
Moderator: Nadira Šabanović

18h
Krleža 1925/1952/2011
• Miroslav Krleža, “Izlet u Rusiju” (odlomci) – Boris Bakal;
• Kulturni i politički kontekst Krležinog “Izleta u Rusiju” - Velimir Visković;
• Miroslav Krleža: Govor na Kongresu književnika u Ljubljani 1952 - Robert Perišić;
Moderatori: Boris Bakal

Nedelja, 16. oktobar 2011

18h
Lično i političko - govor u prvom licu i istorijski kontekst
• Sastanak Komisije za kulturu na kongresu SKJ 1986. godine –
sa Jovanom Ćirilovim razgovara Branimir Stojanović;
• Bacači sjenki, “Krleža - Parafernalije” - paralelne hronologije Krležine svakodnevice,
od života do smrti, njegovog opusa i svetske istorije u tom razdoblju - Boris Bakal;
• Stanislav Vinaver, “Beograd i g.din Krleža” - Vladimir Stojsavljević;
• “Holly Jolie“ – performans Edine Husanović;
Moderatori: Boris Bakal i Vladimir Tupanjac
............................................................................................................................................

Nove politike solidarnosti u kulturi i proizvodnji znanja su dvogodišnji projekat kojim se podstiču i osmišljavaju novi oblici solidarnosti i isprepletanosti kultura na Balkanu. Saradnja i razmena u oblasti istraživanja u kulturi i umetničkoj produkciji između stvaralaca u Prištini, Tuzli, Zagrebu i Beogradu je deo sveobuhvatnog istraživačkog poduhvata (2011-2012), na kome rade Centar za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda, Multimedia Centar iz Prištine, Centar “Grad” iz Tuzle i Bacači sjenki iz Zagreba. Postavljajući pitanje solidarnosti i zajedništva na Balkanu, tražimo puteve za prevazilaženje provincijalizma, izolacionizma, jednoumlja i nacionalizma koji dominiraju u državama nastalim nakon raspada Jugoslavije.
Kontejneri slobode prizivaju danas marginaliziovane ideje solidarnosti i zajedništva ponovnim čitanjima, raspravama i izvođenjima dela hrvatskog i jugoslovenskog pisca Miroslava Krleže. U kontekstu savremenog života povezujemo naučna sa umetničkim istraživanjima - istorije kulture, književnosti, društva. Putujući kroz rekontekstualizovane javne prostore Prištine, Zagreba i Beograda, učesnici i publika postaju akteri sećanja i stvaranja budućnosti u proizvodnji znanja i kulture. Saradnjom partnera, brojnih, teoretičara, istraživača i umetnika, Kontejneri slobode se uključuju u Nove politike solidarnosti kroz kulturu i proizvodnju znanja.

Ove projekte podržavaju i omogućuju Evropska unija – Projekat “Podrška civilnom društvu”(EU-IPA), Švajcarski kulturni program (SCP) i Evropska kulturna fondacija (ECF).
............................................................................................................................................


ISTORIJA DOGAĐAJA
Priština, 14-17/04/2011 - “Nove politike solidarnosti i Kontejneri slobode”
Tuzla, 10-12/06/2011 - “Ka trgu slobode” (Nove politike solidarnosti)
Zagreb, 07/07/2011 - “Čovjek poslije svoje smrti hoda gradom” (Kontejneri slobode)

czkd.org / qendra.org / centargrad.com / shadowcasters.blogspot.com
............................................................................................................................................
Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21, 11000 Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 361 0270/ 361 0954, info@czkd.org

Нема коментара:

Постави коментар