24.10.2011.

Apsolutno sam protiv hajke na pse. Ja sam za hajku na loše ljude!

Građani Beograda i Srbije, članovi grupe na Facebook-u "Zahtevamo da se smesta zaustavi hajka na ulične pse" revoltirani odnosom vlasti i medija uz pomoć i podršku više različitih udruženja građana, a u cilju da spreče nasilje nad psima lutalicama, zatražili su od Slađane Milošević komentar povodom hajke na ulične pse.

Naše društvo je propustilo mnoge prilike da postane organizovano i odgovorno. Već decenijama se zalažem da Srbija uđe u zajednicu civlizovanih naroda i odustane od primitivizma, reakcionarstva, nasilja i svih oblika ponašanja koje ukazuju na nedostatak kolektivne inteligencije. Više puta sam ponovila da našem društvu nedostaje upravo kolektivna inteligencija i da je samoživost put propasti pojedinca i celog društva. Ali ova, ni moje druge poruke nikako nisu došle ni do čijih do ušiju a nikako ne do mozga.
Sebičnost i samoživost su prisutni svuda, od političke, medijske, finansijske i estradne elite. Niko se ne zalaže za dobrobit drugoga iz altruističkih, već iz strogo ličnih, samoreklamerskih razloga. Čak se i nevina deca koriste u propagandne svrhe, manipuliše se svakim čovekovim osećanjem.
Javnost na sve to ćuti. Ćuti zato što je nema. Zato što su oni koji su želeli da postoji i gradili javno mnenje, poput mene uklonjeni. Od Srbije su napravili vežbaonicu laži, zla, korupcije, prevare, izdaje i neodgovornosti. Ljudima su oduzeli dostojanstvo, ponos, potrudili se da uguše osećaj za pravdu, saosećanje, samilost i pre svega istinu.
Moje mišljenje će mnogi smatrati paradoksalnim. Psi, za koje je nauka dokazala da razumeju, osećaju i preslikavaju ljudska osećanja, su poruku o nasilju dobili od čoveka. U svakoj oblasti i u svakom segmentu društva vlada ista nezasitost, pohlepa, zavist, ljubomora, krvnička borba za lično uzdizanje po cenu tuđe propasti. Psi su to osetili i pružaju nam odraz lošeg čoveka, gospodara sa kojima su se identifikovali. Daju nam sliku nas samih!
Kada ljudi postanu bolji, neće biti ni ljutih pasa. Psi reaguju na lošost čoveka. I ne da nisu ni za šta krivi, već im se treba zahvaliti, što nas podsećaju koliko smo skrenuli sa puta ljudskosti.
Retki su psi koji su usled bioloških ili naslednih razloga agresivni. Agresivnost je stečena i „nasleđena“ od čoveka i okolnosti u kojima žive.
Pokažimo da smo ljudi i psi će postati „male mace“! Apsolutno sam protiv hajke na pse. Ja sam za hajku na loše ljude!
Aleksandra Slađana Milošević

Нема коментара:

Постави коментар