24.06.2011.

Ministru Predragu Markoviću naloženo da prestane sa radom u "Stubovima kulture"

::: BEOGRAD :::
Ministar za kulturu, informisanje i informaciono društvo Predrag Marković ne može istovremeno da bude i urednik u izdavačkoj kući "Stubovi kulture - Vreme knjige" zbog mogućeg sukoba interesa, saopštila je danas Agencija za borbu protiv korupcije i naložila mu da prestane sa tim poslom u roku od 30 dana.
Agencija za borbu protiv korupcije odbila je zahtev Markovića za davanje saglasnosti za obavljanje drugog posla, jer je zaključila da ministar kulture može da dođe u situaciju da direktno odlučuje o pravima i obavezama izdavačke kuće u kojoj namerava da nastavi sa obavljanjem posla urednika.
Kako se navodi, Marković u okviru nadležnosti ministarstva obavlja poslove unapređenja kulture i umetničkog stvaralaštva, obezbeđivanja materijalnih osnova za delatnosti kulture, razvoja i unapređenja književnog stvaralaštva, izdavačke delatnosti, stvaranja uslova za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava predpristupnih fondova EU, donaciju...
Na taj način, Predrag Marković može da dođe u situaciju u kojoj ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na njegovo obavljanje javne funkcije na način koji ugrožava javni interes, ističe se u rešenju Agencije.
Ocenjeno je da bi time on ugrozio savesno, odgovorno i nepristrasno vršenje javne funkcije ministra kulture i ugrozio bi poverenje građana u lično savesno i odgovorno delovanje na funkciji na koju je izabran.
Rešenjem Agencije od 14. juna 2011. ministru Predragu Markoviću naloženo je da u roku od 30 dana prestane sa obavljanjem uredničkog posla u izdavačkoj kući "Stubovi kulture - Vreme knjige".
Ukoliko imenovani ne ispuni svoju obavezu Agencija za borbu protiv korupcije, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, može da donese meru upozorenja i meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje, piše u saopštenju.

(izvor ---- B E T A)

Нема коментара:

Постави коментар