20.06.2011.

Asocijacija NKSS raspisuje konkurs za učešće na festivalima

::: Zajecar, Zrenjanin, Krusevac :::

POZIV ZA PREDLOG PROJEKATA

Asocijacija NKSS raspisuje konkurs za učešće na festivalima:
1. Kruševac – Letnji festival
Organizator Cenar mladih/Asocijacija mladih www.asocijacijamladih.org/
juli – avgust
2. Zaječar – Zalet
Organizator: Pokret alternativne kulture Zalet www.zalet.org,
poslednja nedelja jula, prva nedelja avgusta
3. Zrenjanin – Bez izlaza
Organizator: Klupče, www.klupce.com http://facebook.com/klub.klupche
kraj avgusta – početak septembra
U okviru projekta Mesta za kulturu, podržanom od strane Fonda za otvoreno društvo, ove godine su obezebeđena finansijska sredstva za unapređenje programskih sadržaja tri festivala koje organizuju članice Asocijacije NKSS u Kruševcu, Zaječaru i Zrenjaninu.

Pozivamo sve članove Asocijacije kao i umetnike, umetničke grupe i kulturne aktiviste da predlože programe koje žele da predstave na ovim festivalima.

Pri festivalima treba da se održe i debate o pitanjima od važnosti za nezavisnu kulturu u Srbiji i u pojedinim sredinama, koje se mogu predlagati kao jedan od programa.

OPISI FESTIVALA

Kruševac, Letnji festival
Centar mladih svojim programom želi da podstakne kreativnost kod omladine, njihovo aktivno uključivanje u stvaranje lokalne kulturne scene i kvalitetno provođenje slobodnog vremena.
Posebno se pozivaju sledeće vrste programa:
1. Stip – radionice, predavanja o strip kulturi i izložbe stripa
2. Film:
a. programi drugih festivala – glavni i off program (npr. “Kratki metar”, “Pogledaj me”, “Slobodna zona”, itd)
b. tematski bioskop – obrađivanje određenih tema preko filma uz diskusiju pre i/ili posle. Posebno su nam interesantne oblasti angažovanog filma, položaja mladih u društvu (Coming of age), podkulture (bitnici, hiphop, rokenrol, itd)
3. radionice i predavanja
3. Muzika:
a. radionice (perkusije, jazz gitara, DJing, primenjena muzika, itd...)
b. predavanja/tribine
c. koncerti/žurke (u sklopu šireg konteksta, tj. programa koji obrađuje određenu temu, kao jedna od aktivnosti može da bude odgovarajući koncert/žurka – npr. Afrička kultura, hiphop kultura, itd...).
4. Tematski dani drugih kultura – celodnevni ili višednevni multidisciplinarni program posvećen određenoj kulturi.
Van navedenih oblasti, organizatori pozivaju i najrazličitije vrste programa iz drugih oblasti, samostalno ili u sklopu šireg programskog koncepta.

Zaječar, Zalet
Zalet (prvi put održan 2005.) multidisciplinarno prezentuje savremenu umetnost i promoviše alternativnu kulturu. Prednost se daje mladim stvaraocima u usponu nad etabliranim i u potpunosti afirmisanim.
Pozivaju se inovativni i progresivni vidovi umetničkih izražavanja kao što su:
1. performans

2. strip umetnost

3. low-fi video

4. video-art

5. konceptualna umetnost

6. suživot tradicionalne likovne i konceptualne umetnosti

Program takođe obuhvata pseudoklasične manifestacije poput izložbi, koncerata, pesničkih večeri itd.
Jedan deo programa dešava se u konvencionalnim prostorima (galerije, pozorište) a drugi deo u alternativnim (na krovovima zgrada, ulicama, sportskim terenima, pokraj reka, u šumi, mesari, izlozima, folk diskotekama, itd). Pored glavnog programa, organizuju se i kreativne radionice (strip, dizajniranje i štampanje majica, zidno slikarstvo) a mogu se obuhvatiti i druge umetnosti u skladu sa profilom festivala.

Zrenjanin, Bez Izlaza
Festival Bez izlaza (prvi put održan 2006.) nastao je iz želje da se podrži razvoj kritičkih i inovativnih formi savremene umetnosti. Festival je namenjen umetnicima koji imaju slabiji pristup etabliranim festivalima i normiranim prostorima gde se umetnost prezentuje na uobičajene i očekivane načine.
U skladu sa dosadašnjim profilom festivala, pozivaju se programi iz sledećih oblasti:

1. experimentalna, improvizovana (slobodna) muzika

2. filmovi

3. izložbe slika, fotografija itd.

4. prezentacije drugih festivala, programa, samoorganizovanih umetničkih grupa, i dr.

5. drugi programi koji se uklapaju u smernice festivala

USLOVI

Ko može da učestvuje:
§ Ne konkursu mogu da učestvuju svi građani Srbije (pojedinci, umetničke grupe) koji deluju na polju nezavisne kulture i koji promovišu inovativne, kritičke i eksperimentalne umetničke i kulturne produkcije
§ Na konkursu ne mogu da učestvuju institucije i ustanove osnovane od strane Republike, lokalne samouprave i sl.
Vrste programa:
§ Performansi
§ Manje pozorišne i plesne predstave
§ Izložbe
§ Akcije u javnom prostoru
§ Radionice
§ Video i filmske projekcije
§ Predavanja
§ Debate i okrugli stolovi
§ Promocije knjiga, publikacija
* Drugi nekomercijalni programi iz oblasti savremene inovativne kulture
Neće se razmatrati:
§ Koncerti rock i pop muzike
* Predstave, izložbe i drugi programi koji zahtevaju finansijsku podršku veću od predviđene
Budžet:
Za svaki festival predviđena su sredstva od 300.000 dinara, od kojih se do 25% usmerava na PR aktivnosti, a ostatak je namenjen programskim troškovima.
Programski troškovi podrazumevaju:
* Put i smeštaj učesnika
* Dnevnice
* Najam dodatne opreme
* Nabavku sitne rekvizite neophodne za izvođenje programa
Maksimalni iznos za navedene troškove je 60.000,00 dinara po programu.
Ostalo:
* Program može da se predloži za jedan konkretan festival, ili za sva tri
* Troškovi produkcije se ne finansiraju

Žiri:
O programima odlučuje žiri u sastavu: Predstavnici festivala (Marko Vukojević, Asocijacija mladih; Predrag Milošević, Zalet; Danijela Jelisavac, Klupče); Sunčica Milosavljević, član UO Asocijacije NKSS; Marko Miletić, Kontekst.

Način prijavljivanja:
-- Prijave se šalju na formularu (u prilogu) na adresu programi.nkss@gmail.com
ROKOVI
Za prijavljivanje:
Prijave se primaju do ponedeljka 27. juna 2011. u 24:00
Za odlučivanje:
Odluku o prihvaćenim projektima doneće žiri tokom Prve redovne konferencije Asocijacije NKSS, Zaječar, 2. i 3. juli 2011.
Rezultati će biti objavljeni na mailing listi Asocijacije NKSS i mailom dostavljeni učesnicima konkursa, najkasnije do petka 8. jula 2011.


(izvor --- FACEBOOK)

Нема коментара:

Постави коментар