15.12.2016.

Ljiljana Maletin, PRUSTOVE MADLENE U SUPERMARKETU, Artbox/ Artprint, Novi Sad, 2016.


Interdisciplinarni, narativno-vizuelni koncept pod nazivom Prustove madlene u supermarketu, nastao je nakon rezidencijalnog boravka autora u kulturnom centru u Parizu (Cité internationale des arts Paris) 2011. godine.
Imagološki eseji Ljiljane Maletin Vojvodić predstavljaju sliku (image studies) Pariza zasnovanu na istraživanju francuskog kolektivnog identiteta. U osnovi problematizuju pitanje: Šta se nalazi u podtekstu kulturoloških konstrukata, šablona i nacionalne imagologije u susretu sa mekdonaldizacijom postmodernog društva, virtuelnim dobom i postkolonijalizmom? Ova kritička analiza kulturnih klišea polazi od Kišove opservacije: Sedim i pokušavam da se setim svojih snova o Parizu, no nikako ne mogu da vidim onu sliku što sam je pomno gradio u sebi, čitajući Bodlera, Prusta, Malarmea, Verlena, teorijskih ideja o Drugom i konkretnih istraživanja i reiterpretacije kulturoloških obrazaca.
Narativni diskurs Ljiljane Maletin korespondira sa umetničkim akcijama vizuelnog umetnika Dragana Vojvodića koji se, takođe na jedan analitički i ironičan način bavi problemima savremene vizuelne kulture, pozicijom umetnika u društvu, recepcijom umetničkog dela i njegovom ulogom u kontekstu kulturnih paradigmi, kolektivne memorije i etike.
 
O AUTORIMA
LJILJANA MALETIN VOJVODIĆ je autorka romana Oni koji jedu sirovo meso (2013), U Egzilu (2011), Patuljci i Hiperboreja (2008), kao i antologija norveške književnosti Norveška od Bjernsona do Knausgora (2016), Norveška priča (2013) i kulturološkog bedekera Finska, zemlja Kalevale, jezera i sauna (2011).
Ljiljana Maletin je učestvovala u internacionalnim rezidencijalnim projektima za pisce u Španiji, Portugaliji, Latviji, Finskoj, Švedskoj, Norveškoj i na Grenlandu.
Tekstove objavljuje u časopisima (Nova misao, Letopis Matice srpske, Polja, Sveske, Interkulturalnost, Beogradski književni glasnik), u dnevnim listovima Danas i Dnevnik kao i on-lajn (e-novine, Supervizuelna, P.U.L.S.E.).
Nagrađivana za literarni rad (Nagrada Andra Gavrilović, 2015 i Milutin Uskoković, 2009), fotografiju (nagrada Foto saveza Srbije za ciklus portreta sa Islanda, 2008), nagradama Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije za vođenje kreativnih kulturoloških radionica (2008-2015), grantovima Norveške agencije za književnost (NORLA), Ambasade i Ministarstva inostranih poslova Republike Finske (2011) i Ambasade Kraljevine Norveške (2013) u Beogradu i internacionalnim stipendijama Kulturnog centra i Kuće Fride Hansen u Stavangeru (Norveška); Kulturnog centra USF Verftet u Bergenu, takođe u Norveškoj (2012, 2014, 2015); Kuće pisaca u Ventspilsu (2008/2009) i Muzeja Upernavik na Grenlandu (2010).
Studije književnosti završila na Univerzitetu u Novom Sadu, u kojem i danas živi.
Izražavajući se kroz različite medije (performans, instalacije, in situ, video, fotografija), multimedijalni umetnik DRAGAN VOJVODIĆ, koji studije na Akademiji umetnosti započinje u Sarajevu a diplomira u Novom Sadu, sopstvenu umetničku praksu zasniva na različitim egzistencijalnim situacijama, kao i na komunikaciji sa različitim akterima i pojavama u svetu savremene umetnosti.

Značajan deo umetničke prakse Vojvodić je realizovao u Skandinaviji, gde je samostalno izlagao (Rogaland Kunstcenter, Stavanger, Norveška 2015; Konstepidemin, Geteborg, Švedska 2014; USF Verftet, Bergen, Norveška 2014; Titanik galerija, Turku, Finska 2008; Eero Nelimarka museum, Alajervi, Finska 2009; SIM House, Rejkjavik, Island 2006. i dr.).
Samostalno je izlagao u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu 2007; Galeriji Ozon u Beogradu 2010; Grafičkom kolektivu u Beogradu 2015; predstavljao je zemlju na izložbama u Francuskoj, Islandu, Austriji, Nemačkoj, Japanu, Mađarskoj i Hrvatskoj; učestvovao je na Oktobarskim salonima u Beogradu 2009. i 2013. godine, na festivalu Mikser u Beogradu 2010, na retrospektivnoj izložbi vojvođanske umetnosti 1914-2014. pod nazivom Krv/Slutnja/Nada u muzeju Künstlerhaus u Beču (2014/2015) u vezi sa kojom je plakat i poster na kojem se nalazi Vojvodićev video stil  iz rada Distorsion of the organism osvojio Gewista nagradu za 2014. godinu.
Godine 2006. na festivalu digitalne umetnosti Art Tech u Pančevu Dragan Vojvodić je nagrađen prvom nagradom u kategoriji live video; 1996. godine stipendijom na Univerzitetu Illinois u Čikagu, kao i umetničkim grantovima na Islandu i u Finskoj.
Nastupao na međunarodnim festivalima performansa u Hrvatskoj, Mađarskoj i Italiji.
Učestvovao u rezidencijalnim projektima u SAD-u, Francuskoj, Španiji, Portugaliji, Islandu, Finskoj, Švedskoj i Norveškoj.
Živi i radi u Novom Sadu.
www.draganvojvodic.wordpress.com

Нема коментара:

Постави коментар