11.12.2016.

Sačuvajmo Magacin - kulturni centar dostupan svima


Pozivamo vas da se u ponedeljak, 12. decembra okupimo u Magacinu u Kraljevića Marka 4 i podržimo više od 60 organizacija koje rade i stvaraju u ovom kulturnom centru, a povodom najavljenog iseljavanja i njegovog zatvaranja. Uprkos tome što je brojem programa od skoro 1000 ove godine značajno doprineo kulturnoj sceni grada, što se dnevno održi prosečno 3 dešavanja, i što skoro deceniju opstaje iako ga gradske vlasti zanemaruju, Magacin je pod pritiskom da bude zatvoren.

Program je zamišljen tako da se predstavi celokupan potencijal prostora koji sačinjavaju Magacin.

17:00h Radionica - Praksa // Makerspace Belgrade - Karkatag Kolektiv i UG Ulice za bicikliste
18:00h Film „Magacin u Kraljevića Marka“ u prostoru ilegalnog bioskopa (Produkcija Ciklotron i NKSS, trajanje 20min)
18:00h Marko Milić - otvorena proba - plesna sala
19:00h Otvaranje izložbe „Rascenzurisaše li ti se umetnici“ koja će predstaviti neke od radova koji su u različitim institucijama bili predmet cenzure – galerijski prostor u Kraljevića Marka 8 (http://bit.ly/2gDc7A9)
19:30h Performans, Uroš Jovanović - galerijski prostor u Kraljevića Marka 8 (trajanje 15min)
19:45h Vođenje kroz prostor sa umetnicima koji u njemu rade
20:00h Grafički prikaz ostvarenih rezultata u protekle dve godine, kao posledica kreiranja novog modela i otvorenog kalendara – Centralni prostor
20:15h Cirkuliranje kroz prostor – CIRKUSFERA
21:00h Svirka i druženje – Centralni prostor

Magacin u Kraljevića Marka od 2007. godine funkcioniše kao otvoreni prostor za umetnike, studente, udruženja, neformalne grupe i sve one kojima je prostor potreban. Početkom 2015. godine, na inicijativu Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije i nakon javne rasprave, Magacin počinje da funkcioniše po modelu otvorenog kalendara, zasnovanog na principima dostupnosti velikom broju organizacija, zajedničkog rada, otvorenosti i tolerancije.

U toku 2016. godine u Magacinu je održano skoro 1.000 dešavanja - prosečno oko tri dnevno. Probe, predstave, književne večeri, izložbe, performansi, filmske projekcije, tribine, radionice, proizvodnja, promocije, konferencije, cirkuske predstave, sastanci i još proba.... Mnogi programi koje vidite na drugim mestima u gradu prethodno su pripremani, uvežbani i stvoreni ovde.

Više od 60 organizacija i pojedinaca koristilo je prostor samo u toku 2016. godine, ne računajući one koji redovno koriste kancelarije. Poređenja radi, formalni korisnik ovog prostora, Dom omladine Beograda, godišnje izvede ukupno oko 1.600 programa, i to uz veliki broj zaposlenih, naplatu karata i značajna budžetska sredstva. Samo poređenje sa ovom institucijom govori o kakvom doprinosu umetničkoj sceni se radi. Naglašavamo da je broj zaposlenih u Magacinu nula i da prostor funkcioniše samoorganizovanjem korisnika.

Uprkos svemu navedenom, Magacin se koristi nelegalno zbog decenijskog zanemarivanja i odbijanja gradskih vlasti i Doma omladine da regulišu pravni status njegovih korisnika. Organizacije koje u njemu stvaraju pod stalnim su pritiskom da će prostor biti zatvoren ili iskorišćen u komercijalne svrhe.
Najnovije pretnje dolaze u vidu petnaestodnevnog roka za iseljenje organizacija koji je usledio kao posledica novog prebacivanja odgovornosti između Doma omladine i Grada Beograda. Dom omladine povlači se kao posrednik i formalni korisnik prostora iz Magacina, a novi-stari vlasnik traži da se prostor pre primopredaje iseli.
Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije u protekle dve godine pokušala je da zajedno sa formalnim korisnikom prostora Domom omladine i Sekretarijatom za kulturu grada Beograda pronađe rešenje kako bi ovaj prostor zadržao svoju dosadašnju namenu, nastavio da ostvaruje uspešne rezultate i bio otvoren i dostupan organizacijama koje se bave savremenim umetničkim stvaralaštvom, uz maksimalno iskorišćenje i deljenje prostora.

Zato vas pozivamo da uputimo jasnu poruku da nema odustajanja, da nema povlačenja i da će Magacin ostati kulturni centar dostupan svima!
Vidimo se u ponedeljak!

Нема коментара:

Постави коментар