19.09.2016.

Španski građanski rat na filmu


Španski građanski rat na filmu
19. septembar u 20.30, SKC
Kralja Milana 48, Beograd

 Iako je Španski građanski rat zvanično trajao od 17. jula 1936. do 1. aprila 1939. godine, društvena previranja i klasni konflikt koji su doveli do građanskog rata i revolucije trajali su više decenija pre 1936. godine, a oružani sukobi niskog intenziteta nastavili su se decenijama posle 1939. godine.

Tema ovog izdanja „Antifašističkog bioskopa“ biće upravo Španski građanski rat kao Klasni rat, odnosno oružani sukob između društvenih klasa, radničke klase sa jedne strane i stare vladajuće klase sa druge strane. Kroz niz inserata iz filmova snimljenih od tridesetih godina XX veka do danas zajedno ćemo istražiti dinamiku sukoba koji je do temelja podelio Španiju.

U okviru razgovora pogledaćemo inserte iz desetak filmskih ostvarenja među kojima su i „Za zemlju i slobodu“, „Slobodarke“, „Zemlja bez hleba“, „Drvo u Gernici“, „Španska zemlja“, „Tamo su zmajevi“, „Crni hleb“.

Program pripremili: Stevan Vuković i Tadej Kurepa
Bašta Studentskog kulturnog centra / Kralja Milana 48, Beograd
Ciklus ANTIFAŠISTIČKI BIOSKOP – projekcija filmskih inserata sa diskusijom

„Škola antifašizma kroz film“ je projekat Saveza antifašista Srbije koji tokom 2016. godine uređuju Tadej Kurepa i Stevan Vuković. Osnovna ideja Antifašističkog bioskopa je da se kroz niz projekcija/inserata, uz diskusije sa publikom koja se tretira kao aktivni učesnik projekta, analiziraju istorijski događaji i pojave u svom izvornom društvenom, političkom i ekonomskom kontekstu, kao i u svim transformacijama koje su oni kroz promene društvenog i političkog konteksta zadobijali. Na taj način se teži da se osvetle društveni i strukturni faktori bez čijeg razumevanja nije moguće odgovoriti na pitanja relevantna za razumevanje nastanka fašizma i specifičnog mesta i uloge fašizma kao ideologije i kao političkog pokreta u istorijskim procesima.

Projekat „Škola antifašizma“ je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo.

Нема коментара:

Постави коментар