16.09.2016.

Izložba “Umetnost je važna. Ali nije dovoljna.”
Izložba “Umetnost je važna. Ali nije dovoljna.”  biće otvorena 16. septembra 2016. u 19h u Centru za savremenu umetnost u Celju, Slovenija, kao rezultat istraživačkog rada kustoskinje Mirjane Dragosavljević na međunarodnom kustoskom rezidencijalnom programu AIR CELEIA u Celju.
Na izložbi učestvuju umetnice i umetnici sa prostora bivše Jugoslavije: Nika Autor, Jure Cvitan, Artan Hajrullahu, Maja Hodošček, Robert Hutinski, Davor Konjikušić, Bojan Krivokapić&KURS, Bojan Mrđenović, Mark Požlep, Danilo Prnjat, Ivana Smiljanić, Igor Sovilj.
Uloga umetnosti na prostoru bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, poslednjih nekoliko decenija doživela je transformaciju, paralelno sa procesima tranzicije novonastalih država iz socijalizma u kapitalizam. Države se sve više povlače iz finansiranja umetnosti, a istovremeno se neguju i razvijaju preduzetnički modeli poput kulturnih industrija, komercijalnih izlagačkih prostora i manifestacija i slično, a jedan od glavnih ciljeva lokalnih kulturnih politika postaje formiranje umetničkog tržišta po ugledu na svetske centre. Događa se komodifikacija umetničkog rada, društvena  uloga koju bi umetnost trebalo da ima sve više nestaje, a istovremeno se zagovaraju entuzijazam kao osnovna motivacija za rad i finansijska samoodrživost koje najčešće vode u (samo)eksploataciju i reprodukovanje postojećeg sistema, bez ikakvog pomaka u poboljšanju uslova umetničke produkcije. Jedna od ideja ove izložbe je da propita koja je uloga umetnosti u društvu, pogotovo u trenutku velikih finansijskih i političkih kriza, ratova, izbeglištva, repatrijarhalizacije i retradicionalizacije društva, sa fokusom na lokalne situacije i transformacije ovih prostora u poslednjih osamdesetak godina. Međutim, skoro nijedan umetnički rad na izložbi se ne bavi eksplicitno institucijom umetnosti i u tom smislu ne postoji jedna tema izložbe, već su radovi tematski raznovrsni, a ono što ih vezuje jeste propitivanje i bavljenje svakodnevnom realnošću na različitim nivoima. Bitno je napomenuti da se ne radi o poređenju koncepta umetnosti radi umetnosti (l'art pour l'art) i društveno angažovane umetnosti, niti je cilj pružanje argumentacije u korist bilo koje od ove dve opcije, budući da ponekad visoko estetizovano delo može snažnije reflektovati određeni društveni problem nego što to čine izrazito angažovani radovi i akcije, i obrnuto. Radi se o tome da prostor izložbe predstavlja javni prostor, odnosno mesto susreta ljudi, radova, ideja, emocija itd. Namera izložbe je da kroz odnose koji se kreiraju u procesu produkcije i izlaganja bude medijator “između partikularnosti i univerzalnosti, javnog prostora i aktivističkih strategija, mreža i pojedinačnosti”, kao što sugeriše Simon Sheikh govoreći o nepohodnosti povezivanja, poređenja i posredovanja između prakse i teorije, jer “Umetnost je važna, svakako, ali umenost nije dovoljna”.[1]
Realizaciju izložbe su omogućili Zavod Celeia - Centar za savremenu umetnost Celje (Center sodobnih umetnosti Celje), Ministarstvo kulture Republike Slovenije i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Izložba će biti otvorena do 23. oktobra 2016. godine.


[1]Simon Sheikh, Representation, Contestation and Power: The Artist as Public Intellectual

Нема коментара:

Постави коментар