21.12.2015.

“WORK IN PROCESS/ WAS – ON GOING – STARTING”, TATJANE ILIĆ U MAGACINU U KRALJEVIĆA MARKA (MKM) (od 22.12. do 27.12.2015)


Fotografija: Eva Maria Schon, Performativni rad Work in Process; Was – On Going – Starting, (deo).

Dokumetarni materijal performativnog rada: “Work in Process? /Was – On going – Starting?” Tatjane Ilić, biće prikazan u prostoru Magacin u Kraljevića Marka, (MKM), u utorak, 22. decembra 2015 god., u 19 časova.

Navedeni se u sadržajnom smislu i u glavnini odnosi na performans, koga je Tatjana Ilić radila u Novoj galeriji Saksonije (Neue Sachsishe Galerie u Kemnicu, Nemačkoj, oktobra 2015, a u okviru ovogodišnje izložbe i kongresa Internacionalnog umetničkog foruma.(IKG-a).

Link:
28. oktobar 2015.

I dok pada… iz “apsoutne preglednosti” …direktno na pauzu… između dva čina…u “apsolutnu nepreglednost”… možda može da prepozna… hamletovsko – beketovsko – brehtovsko – kafkijanski zaplet…na životnoj pozornici…obmana…na Zemlji…na kojoj se više ne putuje… ni mislima…zato što i dalje…i još više…nije i jeste bezbedno … da svako dalje kretanje,…pomeranje…mrdanje… neprecizna misao… može biti ono-a…koja sudi…i unazad… i… unapred…čitavom životu…do sledećeg…ciklusa…
Možda spavam.“
( Pasus iz pripreme za “Was – On going – Starting ”).

(“Was – On going – Starting” je performans koji je na relaciji sa predhodnim radovima Tatjane Ilić, poput performativnog rada “Suze u betonskom ramu” (1995), performansom “Apokatastazične komunikacije” (preisitivanje odnosa rada, kapitala i položaja umetnika bez kapitala) performansom “ T=? ”( izvedenog zajedno sa dugo traženim jednojajčanim blizancima-šahistima,1996.), performansom “ Erinnerung/Sećanje” (koji je fokusirao pitanje smisla životnog osiguranja, 1996.),perforansom “Vogel ”(1998.) performansom “ Dort ”/Tamo (1999.), performansom “Vreme ruže”…(Vreme hibrida, 2003.), performansom “Ptica na carini – graničnom prelazu” (2005), performativnim radovima zajedno sa beskućnicima (2004/2005), performativnim radom “Umetnost je roba, robu pravi rob?” (vez sopstvenom kosom, 2006.) ”Poruka za gluvoneme” (2009), perforativnim radom “Rekvijem za prava umetnika” (2010) performansom “Settings or Delete?” (2014) performativnim radom “Work in Process/End*now something completely different?” (2015.) rađenog u Galeriji savremene umetnosti u Smederevu, a koji, prema rečima umetnice “praksom ukazuje na izvesne paralele u mehanizmima istorijskih i znakova navigacija totalitarizma u savremenom svetu obmane i protivurečnosti“).
Aleksandar Ilić

Нема коментара:

Постави коментар