06.12.2015.

Književni magazin 169-174


U ovom broju „Književni magazin“ donosi: temat posvećen Voji Čolanoviću; poeziju Stevana Tontića, Eve Zonenberg, Dragoslava Dedovića; prozu Ota Horvata, Senela Pasa, Dragana Aleksića, poglede Ivana Milenkovića; tumačenja Roberta Hodela (Nikolaj Ljeskov i Dragoslav Mihailović kao pripovedači), Slobodana Jankovića; oglede Vilijama Batlera Jejtsa, Kšištofa Varge, putopis Nikole Popovića, čitanja novih knjiga i mnoštvo drugih zanimljivih tekstova.

Sadržaj:

POEZIJA
Stevan Tontić, Milen Alempijević, Eva Zonenberg, Dragoslav Dedović, Vlasta Mladenović, Dobrivoje Stanojević, Kaja Pančić Milenković, Volodimir Krinickij, Jelena Radovanović, Zdravko Kisjov

PROZA
Oto Horvat, Senel Pas, Dragan Aleksić, Predrag Todorović

POGLEDI
Ivan Milenković

TUMAČENjA
Robert Hodel (Nikolaj Ljeskov i Dragoslav Mihailović kao pripovedači), Slobodan Janković (Strategijska dubina Ahmeta Davutoglua), Knausgorova borba (Vitomir Jovanović, Žaklina Duvnjak Radić)

OGLEDI
Vilijam Batler Jejts, Kšištof Varga

TEMA BROJA
Voja Čolanović
Pišu: Voja Čolanović, Jasmina Vrbavac, Ljiljana Šop, Vasa Pavković, Jelena Žurić, Milovan Marčetić, Goran Petrović

PUTOPIS
Nikola Popović

SEĆANjE
Bratislav R. Milanović (Miodrag Pavlović)

POVODI
Milica Markić

ČITANjA
Dragana V. Todoreskov: Dragan Velikić, Aleksandra Đuričić: Gordana Ćirjanić, Ranko Risojević: Vesna Kapor, Nataša Drakulić: Đorđe Pisarev, Ivan Radosavljević: Nenad Jovanović, Marija Nenezić: Nenad Milošević, Sonja Milovanović: Saša Radojčić, Žarko Milenković: Kajoko Jamasaki, Dunja Dušanić: Adrijana Marčetić, Vojin Nedeljković: Slobodan Dušanić, Adrijana Krajnović: Milan Aleksić, Ana Janković: Dejan Vukićević, Natalija Dimić: Aleksandra Kuzmić, Saša Radojčić: Dalibor Kličković

BESEDA
Dragan Velikić

Likovni prilozi u broju su slike Zorana Matića, sa izložbe u Modernoj galeriji Valjevo.

Izlaženje „Književnog magazin“ pomaže Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Нема коментара:

Постави коментар