10.04.2012.

Nova poezija

::: NOVI BEOGRAD :::
Četvrtak 12. 4. u 20:00, Mala sala

Savremena poezija

Nova poezija

Nastupaju: Jelica Kiso, Dragoslava Barzut, Gordana Smuđa, Marjan Čakarević, Nika Dušanov, Bojan Savić Ostojić, Uroš Pajić i Vladimir Vukomanović

Cilj projekta Nova poezija je predstavljanje i afirmacija mlade i najmlađe generacije pesnikinja i pesnika, koja je u poslednjih nekoliko godina počela jasno da se ocrtava na mapi savremene srpske književnosti. Okvirno govoreći, reč je o autorima rođenim nakon 1975, pa sve do najmlađih. Projekat će trajati tokom zime i proleća 2012. godine i obuhvatiće tri programske celine: 1) Serija od pet javnih čitanja poezije; ukupno oko 30 pesnikinja i pesnika; 2) Okrugli sto sa autorskim autopoetičkim izlaganjima i kritičarskim referatima o mladoj srpskoj poeziji; 3) Priređivanje i izdavanje zbornika mlade srpske poezije, planirano za oktobar 2012.

Нема коментара:

Постави коментар