16.04.2012.

Peticija „Upali svetlo - Borba protiv mračnog doba srpske kulture“


Povezanost umetnika i politike počela je da smeta građanima, te su pokrenuli peticiju „Upali svetlo“.
Ono što je prethodilo peticiji „Upali svetlo“ je Facebook grupa od preko 16 000 članova koja je podržala Slađanu Milošević u borbi protiv monopola u medijima i kulturi, dok je na raznim Fejsbuk stranicama podršku pružilo preko 20 000 članova. Građani su u Slađaninom društvenom aktivizmu prepoznali svoje potrebe i okupili se oko online peticije čiji je tekst ona sastavila i pokrenula je, u skladu sa izraženim primedbama i željama građana.
Peticija „Upali svetlo“ je politički neutralna i organizovana dobrom voljom i zalaganjem građana koji izražavaju želju da se depolitizuju sve sfere kulture, od medija do ustanova u kulturi.
Administratori peticije svakodnevno dobijaju poruke podrške građana Srbije, građana svih republika bivše Jugoslavije, i posebno srpske, kao i bivše jugoslovenske dijaspore. Nude se sve vrste pomoći, od opreme za ulično potpisivanje peticije, opreme za muzičke performanse, do izrade TV reklama, flajera, spotova. Može se sa sigurnošću reći da veliki broj ljudi oseća potrebu za promenom društvenog ambijenta i zaustavljanjem daljeg kulturnog i duhovnog propadanja .

TEKST PETICIJE “UPALI SVETLO -
Borba protiv mračnog doba srpske kulture”
http://www.peticije24.com/upali_svetlo

Tražimo da se:
1. Depolitizuje kultura; Rasvetli delovanje partija na uređivačku politiku medija; Ukine prisustvo partija u kulturnim centrima i drugim ustanovama kulture; Učini transparentnim finansiranje kulturnih manifestacija koje se zloupotrebljavaju u promotivne svrhe partija; Ukine favorizovanje »političkih« umetnika – »stipendista« partija, itd.
2. Ukine monopol i korupcija u medijima, diskografskim kućama i drugim ustanovama kulture.
3. Započne borba za slobodu medija i istovremeno - borba za slobodu od medija, koji su kontrolisani monopolskom uređivačkom politikom.
4. Otvore elektronski i štampani mediji za raznovrsne kulturne sadržaje; Da se poštuje i primenjuje Zakon o telekomunikacijama i Zakon o oglašavanju, koji nalažu zastupljenost sadržaja koji će zadovoljiti potrebe svih slojeva društva, a ne samo onih u čijim rukama su poluge vlasti: politika, finansije i mediji.
5. Prestane sa indoktrinacijom i kulturnim diktatom političkih i medijskih vladara i diktatom ukusa vladajućeg sloja.
6. Da se država odredi prema vrednostima koje podržava i da nas oslobodi intelektualnog, duhovnog i estetskog zagađenja, svakodnevno prisutnog u javnom životu.
7. Da država ispuni obećanja, u skladu sa ciljevima ulaska u evropsku zajednicu naroda i da podrži evropske kulturne vrednosti, što znači da omogući slobodno stvaralaštvo, slobodu misli, reči i dela.


Нема коментара:

Постави коментар