08.04.2010.

РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА VI

Астрономско друштво „Руђер Бошковић“ – Учионица Народне опсерваторије, Калемегдан

Тел. 3032-133,
E-mail: adrb@adrb.org
www.adrb.org


РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА VI

Београд, 22 – 26. априла 2010. године

П Р О Г Р А М
22. 04. 2010, четвртак
10:00-10:30 Свечано отварање
Председава Милан С. Димитријевић
10:30-11:00 Никола Божић: МЕЂУНАРОДНА ГОДИНА АСТРОНОМИЈЕ У СРБИЈИ
11:00-11:30 Борислав Јовановић: АРХЕОАСТРОНОМСКИ ЗНАЧАЈ АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШЗИШТА ПАРЦАН У ЂЕРДАПУ У РУМУНИЈИ
11:30-12:00 Срђан Ђукић: ИСТОРИЈАТ НАУЧНЕ ФАНТАСТИКЕ У СРБИЈИ – ОД КОМАРЧИ- ЋА ДО ЖИВКОВИЋА
12:00-14:00 СВЕЧАНА ПРОСЛАВА ДАНА АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА „РУЂЕР БОШКОВИЋ“ И КОКТЕЛ
Председава Борисав Јовановић
14:00-14:15 Еди Бон, Милан Ћирковић, Игор Стојић: АСТРОНОМИЈА И KАТАСТРОФИЧНОСТ КРОЗ МИТОВЕ И СТАРЕ ТЕКСТОВЕ
14:15-14:30 Драган Јацановић: АНТИЧКИ АРХЕОАСТРОНОМСКИ ОБЈЕКТИ У СРПСКОМ ПОДУНАВЉУ

14:30-14:45 Ефстратије Т. Теодосију, Василије Н. Маниманис, М. Кациотис, Милан С. Димитријевић: АНТИЧКЕ ПИРАМИДЕ У ГРЧКОЈ

14:45-15:00 Гордана Костић: РИМСКИ ПАНТЕОН – НАЈВЕЋИ НЕБЕСКИ ЧАСОВНИК НА ЗЕ- МЉИ
15:00-15:15 Емануил Данезис, Ефстратије Т. Теодосију, Милан С. Димитријевић, Арис Дака- налис: КОСМОЛОГИЈЕ АЛКМАНА, ЛЕУКИПА И ДЕМОКРИТА
15:15-15:30 Весна Мијатовић: ПРЕДСТАВЕ ВАСЕЉЕНЕ НА СРПСКОМ СРЕДЊОВЕКОВ- НОМ НАКИТУ
15:30-16:00 кафе пауза


Председава Јелена Милоградов-Турин
16:00-16:20 Милан С. Димитријевић: АКТИВНОСТИ САРАДНИКА ПРОЈЕКТА 146001 „УТИ- ЦАЈ СУДАРНИХ ПРОЦЕСА НА СПЕКТРЕ АСТРОФИЗИЧКЕ ПЛАЗМЕ“ – 2008-2009.
16:20-16:40 Лука Ч. Поповић: СПЕКТРОСКОПСКА ИСТРАЖИВАЊА ВАНГАЛАКТИЧКИХ ОБЈЕКАТА НА АСТРОНОМСКОЈ ОПСЕРВАТОРИЈИ (2008-2009)

16:40-17:00 Дарко Јевремовић, Милан С. Димитријевић, Лука Ч. Поповић, Миодраг Дачић, Во- јислава Протић Бенишек, Еди Бон, Наташа Гавриловић, Јелена Ковачевић, Вла- димир Бенишек, Анђелка Ковачевић, Драгана Илић, Силви Саал Брешо, Катја Цве- ткова, Зоран Симић, М. Маловић: СРПСКА ВИРТУАЛНА ОПСЕРВАТОРИЈА – КАКО ЈЕ СВЕ ПОЧЕЛО

17:00-17:20 Војислава Протић Бенишек: КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА ТЕЛА СУНЧЕВОГ СИСТЕМА – ИСТРАЖИВАЊА У ПЕРИОДУ 2001 – 2010.

17:20-17:35 Милан Јеличић: СЕизмолошки рад астрономске и метеоролошке опсерваторије

17:35-17:50 Војислава Протић Бенишек: СРПСКА ВИРТУАЛНА ОПСЕРВАТОРИЈА: ТАЈНА ОБЈЕКТА ВИЛСОН

17:50-18:00 Славиша Милисављевић, Биљана Самарџија, Душан Марчета, Стево Шеган: РАДОВИ АКАДЕМИКА МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА И ВОЈИСЛАВА МИШ-КОВИЋА У ПЕРИОДИЦИ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ У БЕОГРАДУ23. 04. 2010, петак
Председава Лука Ч. Поповић

10:00-10:20 Јелена Милоградов-Турин: МИЛАНКОВИЋУ У ЧАСТ

10:20-10:40 Миодраг Дачић: ЗАХАРИЈЕ БРКИЋ – ЖИВОТ И ДЕЛО

10:40-11:00 Милан С. Димитријевић: МОЈ ПРИЈАТЕЉ ПАСКАЛ СОТИРОВСКИ

11:00-11:15 Радомир Ђорђевић, Слободан Нинковић: ДИСЕРТАЦИЈА БОРИСЛАВА ЛОРЕНЦА (1883-1975) О ФИЛОСОФИЈИ ПРИРОДЕ АМПЕРА

11:15-11:30 Радомир Ђорђевић: АЛЕКСАНДАР ЛЕОНИДОВИЧ ЧИЖЕВСКИ (1897-1964) О УЛОЗИ КОСМИЧКИХ ЧИНИЛАЦА У ИСТОРИЈИ ЧОВЕЧАНСТВА11:30-12:00 кафе паузаПредседава Жарко Мијајловић

12:00-12:20 Евстратије Теодосију, Василије Маниманис, Милан С. Димитријевић: THE THEORY OF PantachEKinEton OF Benjamin Lesbios

12:20-12:35 Јелена Милоградов-Турин: УТИЦАЈ ФРАНЦУСКЕ НА РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ У СРБА

12:35-12:50 Александар Томић: ПРИКАЗ МОНОГРАФИЈЕ ДРАГОСЛАВА СТОЈИЉКОВИЋА „РУЂЕР БОШКОВИЋ – УТЕМЕЉИВАЧ САВРЕМЕНЕ НАУКЕ“

12:50-13:05 Драгослав Стоиљковић: ПРИКАЗ КЊИГЕ О РУЂЕРУ БОШКОВИЋУ АУТОРА РА- ДОСЛАВА ДИМИТРИЋА

13:05-13:15 Војислава Протић Бенишек: МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ И ВОЈИСЛАВ МИШКО- ВИЋ: ПРЕПИСКА

13:15-13:30 Војислава Протић Бенишек: ОТКРИЋА МИЛОРАДА ПРОТИЋА СА АСТРОНОМ- СКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ У БЕОГРАДУ13:30-15:30 пауза за ручак

Председава Александар Томић

15:30-15:45 Анђелка Ковачевић, Милан С. Димитријевић, Лука Ч. Поповић: ДРУГА ЛЕТЊА ШКОЛА ИЗ АСТРОНОМИЈЕ

15:45-16:00 Анђелка Ковачевић, Милан С. Димитријевић, Лука Ч. Поповић: СЕДМА СРПСКА КОНФЕРЕНЦИЈА О ОБЛИЦИМА СПЕКТРАЛНИХ ЛИНИЈА У АСТРОФИЗИЦИ

16:00-16:15 Драгана Илић: XV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА АСТРОНОМА СРБИЈЕ

16:15-16:35 Ратомирка Милер: XIV МЕЂУНАРОДНА АСТРОНОМСКА ОЛИМПИЈАДА

16:35-16:50 Слободан Нинковић, Иван Милић: III МЕЂУНАРОДНА ОЛИМПИЈАДА ИЗ АС-ТРОНОМИЈЕ И АСТРОФИЗИКЕ

16:50-17:05 Игор Стојић, Еди Бон, Весна Мијатовић, Милан С. Димитријевић: МОТИВИ АСТРОНОМСКИХ ПОЈАВА У ХРИШЋАНСКОЈ УМЕТНОСТИ17:05-17:30 кафе паузаПредседава Радомир Ђорђевић

17:30-17:50 Слободан Бранковић: КОСМИЧКО И ИСТОРИЈА КУЛТУРЕ

17:50-18:10 Слободан Нинковић: НЕКИ ПОГЛЕДИ НА АСТРОНОМИЈУ У СРЕДЊОВЕКОВ- НОЈ СРБИЈИ

18:10-18:25 Милчо Цветков, Милан С. Димитријевић: ШЕСТОДНЕВ ЈОВАНА ЕГЗАРХА И ЊЕ- ГОВ УТИЦАЈ НА ТЕОДОРА ГРАМАТИКА ХИЛАНДАРЦА

18:25-18:40 Милутин Тадић: ЗАГОНЕТНИ СТУДЕНИЧКИ ТОЧАК

18:40-18:55 Никола Цветковић: КОСМИЧКО-ПОЕТСКЕ И СИМБОЛИЧКЕ ВИЗИЈЕ У ИКО-НОГРАФИЈИ СРПСКЕ СРЕДЊОВЕКОВНЕ НУМИЗМАТИКЕ У ДЕЛУ СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА II

18:55-19:10 Татјана Мишић: КОСМИЧКО У ДОКУМЕНТИМА ИЗ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА

19:10-19:25 Зоран Бранковић: КОСМИЧКО И КОСМОПОЛИТСКО У МЕДИЈСКОМ СВЕТУ24. 04. 2010, субота
Председава Миодраг Дачић
10:00-10:20 Јелена Милоградов-Турин: СТУДЕНТИ АСТРОНОМИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕО-ГРАДУ; ПРВИХ СТО ДИПЛОМАЦА
10:20-10:40 Војислава Протић Бенишек: МУЗЕЈ АСТРОНОМИЈЕ У БЕОГРАДУ: САЊАЈ СВОЈ МУЗЕЈ . . . И САН ЋЕ БИТИ ОСТВАРЕН

10:40-11:00 Александар Томић: ПОТПУНО ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА НА ПАЛИЋУ 11. АВГУ- СТА 1999. ГОДИНЕ – ДЕСЕТ ГОДИНА КАСНИЈЕ

11:00-11:15 Војислава Протић Бенишек, Владимир Бенишек, Виктор Батић, Александар Грбо- вић: ЦЕНТАР ЗА РАДИО-АСТРОНОМИЈУ „ТЕСЛА“: ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА

11:15-11:30 Наташа Станић: КАКО ЈЕ СРБИЈА ДОБИЛА ПРВИ МОБИЛНИ ПЛАНЕТАРИЈУМ – НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПОПУЛАРИЗАЦИЈИ АСТРОНОМИЈЕ
11:30-12:00 кафе паузаПредседава Драгана Илић

12:00-12:20 Драган Лазаревић: АКТИВНОСТИ АСТРОНОМСКЕ СЕКЦИЈЕ ПРИРОДЊАЧКОГ ДРУШТВА „ГЕА“

12:20-12:40 Петар Вуца: АСТРОНОМИЈА У КИКИНДИ

12:40-13:00 Јарослав Францисти: ИЗРАДА ЧЕТВОРОСТРАНЕ ПИРАМИДЕ НА КРОВУ АС- ТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ НА ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ ТВРЂАВИ У ПЕРИ- ОДУ 1985-2005. ГОДИНЕ

13:00-13:15 Јарослав Францисти: ПРВИХ ДЕСЕТ ГОДИНА РАДА ПЛАНЕТАРИЈУМА НА ПЕ-ТРОВАРАДИНСКОЈ ТВРЂАВИ

13:15-13:30 Јарослав Грња, Јарослав Францисти: ПОКУШАЈ ПРИМЕНЕ ВИДЕО ТЕХНОЛО- ГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ АСТРОФОТОГРАФИЈЕ У ПЕРИОДУ 1997-2002. ГОДИНЕ

13:30-13:45 Надежда Пејовић, Жарко Мијајловић: ДИГИТАЛИЗОВАНЕ КЊИГЕ ВОЈИСЛАВА МИШКОВИЋА
13:45-15:30 пауза за ручак
Председава Анђелка Ковачевић
15:30-15:50 Миливој Анђелковић: ОТВАРАЊЕ ПРОСТОР/ВРЕМЕНА У ЛИКОВНИМ И ЕЛЕК- ТРОНСКОЈ УМЕТНОСТИ

15:50-16:10 Милан С. Димитријевић: ФИЛАТЕЛИЈА И АСТРОНОМИЈА

16:10-16:30 Дејан Максимовић: МУСЛИМАНСКИ КАЛЕНДАР

16:30-16:45 Петар Вуца: ЖИВОТ И ДЕЛО ДР ПАВЛА КЕНГЕЛЦА

16:45-17:00 Стеван Радојчић: „КОСМОМЕТРИЈА“ ЈОВАНА ДРАГАШЕВИЋА17:00-17:30 кафе паузаПредседава Слободан Нинковић

17:30-17:50 Зоран Јевтовић: ВИДЉИВО И НЕВИДЉИВО У САЈБЕР ПРОСТОРУ

17:50-18:10 Петар Папић, Ана Златановић: АСТРОНОМИЈА НА ИНТЕРНЕТУ

18:10-18:30 Љубиша Цветковић: ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИ И МЕДИЈСКЕ ПРЕДСТАВЕ О КОСМОСУ

18:30-18:45 Голуб Јашовић: ЛЕКСИКА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ВЕЛИЧИНЕ, ВРЕМЕНА И ПРОС- ТОРА У ГОВОРУ УГЉАРА
20:30 СВЕЧАНА ВЕЧЕРА


25. 04. 2010, недеља
Председава Миливој Анђелковић
09:30-09:45 Никола Цветковић: ВИЂЕЊЕ КОСМОСА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОЈ АВАНГАР- ДИ
09:45-10:00 Јово Пераћ: АУТОПОЕТИЧКО ВИЂЕЊЕ КОСМОСА У ПРОЗИ
10:00-10:15 Љубиша Рајковић-Кожељац: КОСМИЧКИ МОТИВИ У НАРОДНОМ СТВАРАЛА- ШТВУ ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
10:15-10:30 Лаза Лазић, Гордана Малетић, Наташа Станић: КОСМИЧКА ИНСПИРАЦИЈА У КЛАСИЧНОЈ СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ – ЊЕГОШ, ДИС И КОСТИЋ
10:30-10:45 Милорад Радуновић: КОСМИЧКО У СРПСКИМ НАРОДНИМ УМОТВОРИНАМА ИЗ МЕТОХИЈЕ
10:45-11:00 Зоран Миладиновић: ВИЗИЈА КОСМОСА НА ПОЧЕТКУ СРПСКЕ МОДЕРНЕ
11:00-11:15 Јасмина Ђорђевић: АСТРОНОМИЈА У СРПСКОЈ КУЛТУРИ И ПЕСНИШТВУ

11:15-11:30 Будимир Поточан: ПЛАНЕТАРНИ И КОСМИЧКИ АСПЕКТИ ИСТРАЖИВАЊА О ВРОНСКОМ11:30-12:00 кафе пауза
Председава Зоран Јевтовић
12:00-12:15 Миодраг Петровић: ПРЕДСТАВА ВАСИОНЕ У ПОЕЗИЈИ СРПСКЕ МОДЕРНЕ
12:15-12:30 Војислава Протић Бенишек: ПОЕТИКА МИЛАНКОВИЋЕВОГ КАЗИВАЊА
12:30-12:45 Ана Стишовић Миловановић: АСТРОНОМСКИ ТОПОС У СЕОБАМА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
12:45-13:00 Виолета Јовановић: ПОЕТИКА ПРИПОВЕДАЊА АНТОНИЈА ИСАКОВИЋА И КОСМИЧКЕ ВИЗИЈЕ

13:00-13:15 Јелена Цветковић: ВИЗИЈА КОСМОСА У МУЗИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ

13:15.13:30 Тамара Лујак: АСТРОНОМИЈА И УМЕТНОСТ – ПРИЧЕ НА ОБЛАЦИМА ИЛИ ГЕ- НЕАЛОГИЈА НЕБА

13:30-13:45 Сретко Дивљан: КОСМИЧКА СИМБОЛИКА У СТВАРАЛАШТВУ МИОДРАГА РАЈИЋА

13:45-14:00 Радован Илић: СТВАРАЛАЧКО ПРИСУСТВО ВЛАДИМИРА М. ДИМИТРИЈЕВИ- ЋА У КЊИГАМА И ПУБЛИКАЦИЈАМА14:00-16:00 пауза за ручакПредседава Никола Цветковић

16:00-16:15 Тиодор Росић: КОСМИЧКА СИМБОЛИКА У САВРЕМЕНОЈ ПОЕЗИЈИ

16:15-16:30 Предраг Јашовић: ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ КОСМИЧКИХ МОТИВА У ПЕСНИШ- ТВУ СРПСКИХ МОДЕРНИСТА

16:30-16:45 Ђорђе Петковић: ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ КОСМОПОЕТИКЕ ЖЕНСКОГ ПЕРА СА ИСХОДИШТЕМ У „КОСМИЧКОМ ЦВЕТУ“

16:45-17:00 Предраг Јашовић: КОСМИЧКИ МОТИВИ У ПОЕЗИЈИ МИЛАНА С. ДИМИТРИЈЕ- ВИЋА – НАУЧНИКА И ПЕСНИКА

17:00-17:10 Виолета Златановић: КОСМИЧКО У ПОЕЗИЈИ МИОДРАГА ПЕТРОВИЋА

17:10-17:20 Милан С. Димитријевић: „С ГЕОМ НА РЕДУТУ“ ПОД ЗВЕЗДАМА

17:20-17:30 Зинаида Чаушева: ЛИРСКО ВИЂЕЊЕ НЕБА

17:30-17:40 Рајчо Русев Рајсин: ПОЕТСКА СЛИКА НЕБА

17:40-17:50 Синиша Цветковић: ПЕВАЊЕ О НЕБЕСКОМ ПРОСТРАНСТВУ

17:50-18:00 Марија Цекић: ЛИРСКИ УЗНОСИТО ПЕВАЊЕ О КОСМОСУ

26. 04. 2010 понедељак
Председава Надежда Пејовић
09:30-09:45 Томислав Петровић: ВИЗИЈА КОСМОСА У ПОЕЗИЈИ СРПСКИХ РОМАНТИЧАРА
09:45-10:00 Драгојла Цветковић: КОСМИЧКА СИМБОЛИКА У ПОЕЗИЈИ
10:00-10:15 Наташа Станић: МУЛТИВЕРЗУМ ЉУБАВИ ИЗМЕЂУ АСТРОНОМИЈЕ И ПОЕЗИЈЕ
10:15-10:30 Милутин Ђуричковић: КОСМИЧКО У ПОЕЗИЈИ ЗА ДЕЦУ

10:30-10:45 Вукосава Живковић: МУКЛИ, ВЕЧНИ БОЛ ВАСИОНЕ МИЛЕТЕ ЈАКШИЋА

10:45-11:00 Милан С. Димитријевић: КОСМИЧКО У СТВАРАЛАШТВУ МАРКА РИСТИЋА

11:00-11:15 Милош Ђорђевић: ПРИРОДА КАО СВЕМИР У ПОЕЗИЈИ СТЕВАНА РАИЧКОВИ- ЋА

11:15-11:30 Борис Косовић: ЛИРСКЕ КОСМИЧКЕ ПРЕДСТАВЕ У ПОЕЗИЈИ ВОЈКАНА ЖИ- ВОЈИНОВИЋА11:30-12:00 кафе паузаПредседава Милчо Цветков

12:00-12:15 Драган Радовић: КОСМИЧКО У ЛИРИЦИ СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА

12:15-12:30 Милан С. Димитријевић: НЕБЕСКИ ЗНАЦИ И КОСМИЧКА ТРАГАЊА У ПОЕЗИ- ЈИ ДРАГАНА ДРАГОЈЛОВИЋА

12:30-12:45 Милан С. Димитријевић: ЛИРСКО-ПОЕТСКО ВИЂЕЊЕ АСТРОНОМИЈЕ У „БЛА-ГОДАРНИКУ“ МИЛАНА С. КОСОВИЋА

12:45-13:00 Надежда Пејовић, Жарко Мијајловић: АСТРОНОМСКЕ КЊИГЕ У ВИРТУЕЛНОЈ БИБЛИОТЕЦИ МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА

13:00-13:15 Миодраг Игњатовић: КОСМИЧКА СИМБОЛИКА У КЊИЖЕВНОСТИ

13:15-13:30 Марина Канић: КОСМИЧКО У САВРЕМЕНОЈ СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

13:30-13:45 Виолета Вучетић: КОСМИЧКЕ ВИЗИЈЕ И ПРЕДСТАВЕ У МОДЕРНОЈ ПОЕЗИЈИ13:45-14:00 кафе пауза14:00-14:30«КОСМИЧКИ ЦВЕТ» МЛАДОСТИ

Књижевни клуб Факултета за културу и медијеПредседава Никола Цветковић

Виолета Ракић Ивана Михајловић

Бојана Кандић Петар Латиновић

Милица Петровић Лидија Рађеновић

Марија Јелић Ђурђија Влајић

Иван Срнић Драган Пушкаров14:30 ЗАТВАРАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

ПOСТЕРИМилан Радованац, Војислава Протић-Бенишек: ОСОБЉЕ АСТРОНОМСКЕ OПСЕРВАТОРИЈЕ ОД ОСНИВАЊА ДО ДАНАС

Милан Радованац: БРИГА МИЛАНА НЕДЕЉКОВИЂА ЗА АСТРОНОМСКЕ ИНСТРУМЕНТЕ НАБАВЉЕНЕ ОД РЕПАРАЦИЈА, ПОСЛЕ ПЕНЗИОНИСАЊА

Милан Радованац: УДЕО АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ У ПОДИЗАЊУ А ПОТОМ И САРАДЊИ СА ХВАРСКОМ ОПСЕРВАТОРИЈОМ

Милан Радованац: ЈЕДНО ПИСМО И ЊЕГОВА ИМПЛИКАЦИЈА

Милан Радованац: ПРОБЛЕМИ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ СА НАБАВКОМ И ЗАШ- ТИТОМ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Јелена Милоградов-Турин: СРБИ И МЕТЕОРИТИКА

Јарослав Францисти: ПРВИХ ДЕСЕТ ГОДИНА РАДА ПЛАНЕТАРИЈУМА НА ПЕТРОВА- РАДИНСКОЈ ТВРЂАВИ

Јарослав Грња, Јарослав Францисти: ПОКУШАЈ ПРИМЕНЕ ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ПО- ТРЕБЕ АСТРОФОТОГРАФИЈЕ У ПЕРИОДУ 1997-2002. ГОДИНЕ

Владо Милићевић: КЛИМА СРЕДЊОВЕКОВНЕ СРБИЈЕ: ПОКУШАЈ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ НА БАЗИ АСТРОНОМСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И ШУМСКОГ ФОНДА

Миливој Анђелковић: СВА ВЕЛИКА ИМЕНА

Никола Цветковић: О КОСМИЧКО-ПОЕТСКИМ ПРИЛОЗИМА ЂОРЂА ПЕТКОВИЋА

Ђорђе Петковић: ЛИРСКА ЗВЕЗДАРНИЦА

Никола Цветковић: ПОЕТСКО СТВАРАЛАЧКА ПРЕДАНОСТ КОСМИЧКОЈ СИМБОЛИЦИ

Тодор Подгорац: НАДАХНУТО ПЕВАЊЕ О ВАСИОНИ

Мирјанка Р. Селчанец: КОСМИЧКО У САВРЕМЕНОЈ МАКЕДОНСКОЈ ПРОЗИ

Марија Брас: СТИХОВИ О КОСМОСУ

Нема коментара:

Постави коментар