09.03.2017.

Dijalog sa Mirzom Dedaćem

Četvrtak, 9. mart,19h 
@ Ostavinska galerija
Kraljevića Marka 8, Bgd
Dijalog sa Mirzom Dedaćem


Uputstvo za ubrizgavanje heroina, tragovi masturbacije na papiru, uz naznake procesa koji je do njih doveo, kao i pikselizovanjem preoblikovan i monotonom naracijom ozvučeni prikaz seksualnog odnosa preuzetog iz komercijalnog porno filma, korišćeni su u realizaciji radova Mirze Dedaća o kojima će biti reč na prvom izdanju Dijaloga u Ostavinskoj galeriji.

Po obrazovanju i vokaciji vizuelni umetnik, Mirza Dedać u svojoj praksi primenjuje medijski i stilski nomadizam u prikazivanju takvih radnji, da bi stvorio afektivno delotvorne i značenjski ambivalentne predloške koji status rada zadobijaju u interakciji sa različitim segmentima publike. U tom polju ambivalentosti susreću se namera i slučaj, proces i proizvod, originalno i preuzeto, unutrašnje i spoljašnje, koncept i kontekst, konvencija i eksces, tautologija i ironija, ikoničko i indeksično u formi značenja, i privatno i javno u njegovoj klasifikaciji i društvenoj stratifikaciji.

“Dijalog” je projekat kritičke recepcije aktuelnih umetničkih praksi lokalnih autora mlađe generacije, koji su osmislili i vode Ksenija Jovišević i Stevan Vuković, u okviru programskih aktivnosti Ostavinske galerije.

Нема коментара:

Постави коментар