10.11.2016.

Isidora Fićović: Presek kroz medije


Utorak, 15. novembar, 20h
Studentski kulturni Centar
Kralja Milana 48,Beograd


 Serija prikazanih radova će predstaviti Isidorina istraživanja i usavršavanja u polju novih medija i interaktivne umetnosti, kao odnos likovne umetnosti i novih medija. Kroz iskustvo rada u produkciji interaktivnih radova problematika analognog / digitalnog u njenom radu je fokusirana na pokrete ruke ili gest ruke u procesu crtanja / pisanja, što je vodilo od novih medija i interaktivnosti, preko kaligrafskog pisanja, do novih formi slika tematski orjentisanih na odnos prirode i nauke.

U radovima "Misli roze" (Think Pink), "Ja nisam Joko Ono" (I am Not Yoko Ono), "Gest crtanja svetla pokretima tela, Forma 24" (The Gesture of Drawing Light with a body movement, Form 24), gestovi udaranja, sečenja i propriocepcije su načini kako se ti radovi aktiviraju i omogućavaju posmatraču da pogleda video sekvence, čuje određeni zvuk ili vidi određene boje kao reflektovanje svetla, što sve zajedno čini narativ i sadržaj samog umetničkog dela koje se realizuje u polju interaktivne umetnosti.

Presek kroz medije: video, zvuk, crtez, slika i instalacija, analogna i digitalna realnost se preklapaju u interaktivnosti, u neposrednoj komunikaciji publike i umetničkog rada, podržanoj teorijama igre.

Нема коментара:

Постави коментар