29.05.2016.

TRGNI SE! POEZIJA! - JEDENJE POEZIJE! - 29.5.-30.5. KC GRAD - POLET


nedeljа 29. mаj
20č – TRGNI SE! POEZIJA!
– Čitanje pokretom: Koreografije inspirisane poezijom Vaska Pope učenika (bivših i sadašnjih) odseka za savremenu igru Baletske škole Lujo Davičo - profesor Gordana Šuvak.
– Čitanje poezije / 10 godina festivala: Dragoslav Dedović, Andrij Ljupka, Dragana Vasilijević, Nikola Madžirov, Ana Marija Grbić, Pau Sif, Petar Matović, Marija Zajzenbaher, Jan Krasni, Alesandro Salvi, Gordana Smuđa, Alvin Pang, Merima Dizdarević i Daniel Gustavson Pek, Ruben Luzon...
KC Grad, Braće Krsmanović 4

ponedeljаk 30. mаj
20č – JEDENJE POEZIJE 
– Čitanje i jedenje poezije / 10 godina festivala (zаtvаrаnje): Biserka Rajčić Roman Honet, Maria Zajzenbaher, Merima Dizdarevic, Andrij Ljupkа , Alvin Pang, Pau Sif, Ruben Luzon, Alesandro Salvi, Ana Marija Grbić, Jan Krasni, Dragana Vasilijević (Srbija), Ana Rostokina, Biljana Andonovska, Goran Korunović, Uroš Kotlajić, Bojan Vasić, Slobodan Ivanović, Tamara Šuškić, Ljiljana Ilić, Borivoj Vezmar, Danilo Lučić, Maša Seničić, Ana Ristović, Marija Dragnić, Jasmina Topić, Čarna Popović, Jasna Milićev, Đorđe Trišović, Jana Rastegorac Vukomanović i Vladimir Vukomanović Rastegorac, Uroš Kočović, Aleksandar Šurbatović, Viktor Radonjić, Simonida Banjeglav, Nikita Ivanović, Luka Joksimović Barbat i Anuš Balajan, Bojan Marjanović…
Klub Polet, Cetinjska 15

Нема коментара:

Постави коментар