10.06.2017.

SUSRET: NINA ŽIVANČEVIĆ

Ponedeljak, 12. jun u 20 časova
Srpsko književno društvo, Francuska 7, Beograd
Susret: Nina Živančević
„Isceljenje“, zbirka pesama i
„Crnjanski i njegov čitalac“, monografija
(Izdanje: Mali Nemo, Pančevo)Učestvuju:

Nina Živančević

Milan Orlić

CRNjANSKI I NjEGOV ČITALAC

(recepcija Crnjanskovog dela u svetu, sa posebnim osvrtom na Francusku)

Istraživački rad Nine Živančević u ovoj knjizi je zasnovan na teoriji estetike koja proučava oblast recepcije umetničkog dela i, u tom smislu, predstavlja važan doprinos. Knjiga poseduje izuzetnu analitičku i sintetičku koherenciju u organizaciji teksta.ISCELjENjE

"Isceljenje" je najnovija i najzrelija zbirka pesnikinje Nine Zivancevic koja govori, dekonstrukcijom jezika, o najizazovnijim i najistrajnijim trenucima čovekovog života. Celovita zbirka o istrajnosti individualnog ljudskog duha, ali i civilizacije kao takve koja posrće, pada i nastavlja da traje, uprkos bolesti i zagađenju koji joj prete. Zrno čistog planetarnog optimizma.

Nina Živančević

Pesnik, prozni pisac, esejista, kritičar i prevodilac. Objavila je prvu knjigu poezije „Pesme“ u izdanju Nolita 1982 i za nju dobila uglednu Brankovu nagradu. Do sada je objavila 13 poetskih zbirki na srpskom, francuskom i engleskom. Objavila je šest proznih knjiga i 2 teoretska eseja - monografiju o recepciji dela Milosa Crnjanskog (doktorska teza) i studiju o našim umetnicama u egzilu, „Onze femmes artistes, nomads et slaves“.

Dobitnica mnogih književnih nagrada, prevodila je, uređivala a i lično učestvovala u brojnim pesničkim antologijama svetskog značaja.

Kao urednica i korespondent sarađuje sa časopisima i novinama kao što su „Nin“, „Politika“, „Dnevnik“, „Prestup“, “Moment”, „New York Arts Magazine“, „American Book Review“, „East Village Eye“,“Republique de letters“.

Predavala je književnost i teoriju pozorišne avangarde na brojnim univerzitetima kao što su Naropa University, New York University, the Harriman Institute, St.John’s University u Sjedinjenim Drzavama, a u Evropi predaje na Sorboni i na univerzitetu Paris 8. Živi i radi u Parizu.

Нема коментара:

Постави коментар