16.09.2011.

Elektronski časopis Libartes


Elektronski časopis Libartes delo je kulturnih entuzijasta, umetnika i teoretičara umetnosti i književnosti. Časopis Libartes izlazi tromesečno i bavi se različitim granama umetnosti - književnošću, muzikom, filmom, likovnim umetnostima, dizajnom i arhitekturom.

Tekstove piše grupa stalnih saradnika, ali svoje radove objavljuju i mnogi drugi, afirmisani i neafirmisani pisci, slikari, fotografi. Detalje o tome kako možete postati saradnik časopisa Libartes.com možete videti Webmaster/grafički dizajn: Dejan Stojković
Broj uredile: Milena Ilić i Marijana Nikolajević
Stalni i ne tako stalni saradnici/e: Uroš Smiljanić, Svetolik Jozić, Ivana Maksić, Boris Petrović, Sandra Bakić, Dragana Paunović, Isidor Igić i drugi.
Lektura i korektura: urednički duo
Glavna i odgovorna urednica: Milena ILIĆ

Нема коментара:

Постави коментар