20.09.2011.

ČASOPIS PRELOM I ŠKOLA ZA ISTORIJU I TEORIJU SLIKA

::: BEOGRAD :::

 CZKD, Birčaninova 21
Prelom – Šta da se radi?

Višegodišnja, često najavljivana i više puta odlagana diskusija o dometima, rezultatima i zaostavštini Škole za istoriju i teoriju slika i njenog organa, časopisa Prelom, kao da poslednjih meseci traži javnu diskusiju aktera ovih
projekata.
Da podsetimo: Prelom kolektiv, poslednja organizacija koja je vodila i uređivala časopis Prelom, prestala je sa radom de facto tokom 2010.godine i de jure u junu ove godine. Samim tim otvara se pitanje Šta da seradi sa časopisom Prelom?, odnosno da li je gašenje Škole za istoriju iteoriju umetnosti, Centra za savremenu umetnost i Prelom kolektiva ujedno ikraj časopisa Prelom?
Pozivamo sve vas koji ste u različitim periodima uređivanja i vođenja časopisa Prelom uzmete učešće u diskusijima koje će se voditi 10, 17. i 24. septembra u 19 časova, u prostoru projekta “Učitelj neznalica i njegovi komiteti” sa sledećim dnevnim redom:
24. septembar, 19 časova, CZKD, Učitelj neznalica i njegovi komiteti

PRELOM KOLEKTIV – između NGO-a, kolektivizacije subjekta i umetničko-teorijskog projekta

Pozvani učesnici:
Svi članovi prve redakcije časopisa (osim Svebora Midžića i Ivane Blagojević koji su se u međuvremenu povukli)
Ana Nikitović
Radmila Joksimović
Zorana Dojić
Dusan Grlja
Ozren Pupovac
Andrej Dolinka
Vladimir Jerić
Moderator: Branimir Stojanović
Ovaj program je pomogla fondacija Rosa Luxemburg

Нема коментара:

Постави коментар