17.02.2017.

Političnost fondova za kulturu

Sređivanje dvorišta:
DA LI POSTOJI IZBOR?
POLITIČNOST FONDOVA ZA KULTURU
(Uticaji projektnog finansiranja na kulturnu produkciju)
Petak, 24. 2. 2017. od 19h
Kulturni centar Magacin, Kraljevića Marka 8, Beograd

Panelistkinje: Branka Ćurčić (kuda.org, Grupa za konceptualnu politiku, Novi Sad), Milica Ivić (Matrijaršija), Jasna Dimitrijević (Kolarčeva zadužbina).
Moderatorka ove sesije: Mirjana Boba Stojadinović
U predstojećem spremanju za proleće razgovaraćemo o političnosti fondova za kulturu. Tema će preispitivati uticaje projektnog finansiranja na kulturnu produkciju – na koji način u realnosti funkcioniše veza između novca/moći i kulturne produkcije. Koliko i kako domaći i strani fondovi pod pokrićem dotacija za kulturu i „projekata” iz oblasti kulture stimulišu i generišu političke sadržaje? S druge strane, kakav odnos umetnici, menadžeri i generalno profesionalci u oblasti kulture uspostavljaju sa ovakvim sistemom? Šta se dešava ako oni uspevaju da ostvare svoje stvaralačke namere koje se ne poklapaju uvek sa očekivanjima onih koji rad generalno podržavaju? Da li postoji alternativa ovakvom načinu rada (koja ne bi bila recimo ruralni eskapizam)? Na šta treba biti spreman ukoliko neko želi da se odupre ovakvom uzročno–posledičnom redu stvari? Gde su kritički oslonci za promišljanje ovakvih „škakljivih” tema?
„Sređivanje dvorišta” je dijaloška platforma Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) o pitanjima koja su važna za delovanje organizacija i inicijativa civilnog društva u kulturi, a usmerena su na preispitivanje i artikulaciju njihove zajedničke pozicije u odnosu na javne politike, kao i aktivnije delovanje šireg opsega.
Ono je namenjeno uzajamnom preispitivanju i pojašnjenju pojmova bez potrebe da se iznese finalni stav o određenom pitanju, da se međusobno čujemo i pokušamo da se saslušamo i razumemo.

Нема коментара:

Постави коментар