15.04.2014.

IZVEŠTAJ SA KONFERENCIJE ZA MEDIJE ODRŽANE U SRPSKOM KNJIŽEVNOM DRUŠTVU 15.04.2014. U 12 ČASOVA


U prostorijama Srpskog književnog društva održana je konferencija za novinare povodom kašnjenja uplate za doprinose samostalnim umetnicima i posledicama neodgovornog ponašanja lokalnih samouprava. Medijima se najpre obratio predsednik Upravnog odbora Srpskog književnog društva Vule Žurić. On je naglasio da su gotovo svim samostalcima Srpskog književnog društva, kojih ima nešto više od 20, stigle poreske prijave za dugovanja koja je država sama napravila. a Poreska uprava tereti samostalnog umetnika, budući da je on poreski obveznik. Trenutno grad Beograd samostalcima SKD-a duguje sredstva za 1. kvartal u iznosu nešto većem od pola miliona dinara. Jelena Lengold je dodala da čak i kada doprinosi budu uplaćeni na teretu samostalnih umetnika i dalje ostaju kamate na dugovanja koja je grad napravio. Samostalnim umetnicima bi bilo lakše čak i da sami uplaćuju doprinose, nego da im se na ovaj način gomila dug. Ivan Radosavljević je govorio o nemogućnosti umetnika da ostvare čak i svoja najelementarnija prava, kao što je pravo na lečenje. Samostalci nisu u mogućnosti čak ni da overe zdravstvenu knjižicu. Šta bi trebalo da se desi da bi se grad Beograd prizvao ne samo poštovanju zakona, nego i elementarnoj ljudskosti i pristojnosti? Dejan Simonović je ukazao na to da su samostalni umetnici veoma ranjiva društvena grupa. Zavise od honorara koji su sve ređi i sve oksudniji. I jedva da ih ima. Prihodi samostalnih umetnika su: neizvesni, neredovni, nedovoljni. Problem mora hitno da se reši. Imamo pravo da očekujemo od Ministarstva kulture da se mnogo ozbiljnije pozabavi nevoljama samostalnih umetnika nego što je to dosad bio slučaj. I od lokalnih samouprava da redovno plaćaju doprinose. A od Ministarstva finansija da ili otpiše nerazumne i nenaplative zatezne kamate ili da ih naplati od lokalne samouprave. Imamo pravo da od fondova zdravstvenog i penzijskog osiguranja očekujemo da nađu načina da se samostalnim umetnicima omogući lečenje i nesmetan odlazak u penziju. Ukratko, samostalni umetnici imaju pravo na život, kao i svi drugi građani ove zemlje. 

Нема коментара:

Постави коментар