18.07.2017.

„Krajinski književni klub“ iz Negotina raspisuje konkurs za dvadeset pete „Pesničke rukoveti“


„Krajinski književni klub“ iz Negotina raspisuje konkurs za dvadeset pete „Pesničke rukoveti“ i to za kratku prozu, poeziju i esej na temu (E)MIGRACIJE.

Uslovi konkursa:

Tekstovi ne smeju biti prethodno objavljeni (ni u štampanom ni u elektronskom obliku);
Tekstovi moraju biti na srpskom jeziku;
Jedna osoba može poslati najviše 2 kratke priče (do 5 stranica A4), 3 pesme (pesma ne sme biti duža od 30 stihova), 1 esej (do 3 stranice A4) na temu.

Radove slati u elektronskoj formi (Word format, font Times New Roman, ćirilica, veličina fonta 12) sa naznakom za konkurs „Pesničke rukoveti“ u dva mejla (prvi mejl treba da bude naslovljen nazivom dela i potpisan šifrom. Drugi mejl treba da bude naslovljen nazivom šifre i da sadrži ime i prezime, adresu, kontakt telefon, mejl i kratku biografiju). Tekstove slati na mejlove: krajinskiknjizevnik@gmail.com i miljan.cann@gmail.com.

Konkurs je otvoren od 20. jula do 21. avgusta 2017. godine.

Rezulatati konkursa biće objavljeni 21. oktobra 2017. godine na sajtu www.konkursiregiona.net. i blogu Krajinski književni klub. Nagrađeni radovi biće objavljeni u časopisu za književnost, umetnost i kulturu Buktinja 2018. godine i na blogu Krajinskog književnog kluba.

Jedan autor može se takmičiti samo u jednoj kategoriji (kratka proza, poezija ili esej).

Za sve dodatne informacije u vezi konkursa, zaintresovani se mogu obratiti na elektronskoj adresi: krajinskiknjizevnik@gmail.com i miljan.cann@gmail.com ili na Facebook stranici odnosno na Twitter profilu.

Upravni odbor Krajinskog književnog kluba.
16.07.2017.

Нема коментара:

Постави коментар