23.11.2014.

Bioskop "Zvezda"


"Smatrajući da lični interes ne može da stoji ispred opšteg i da je pretvaranje javnog dobra u privatno vlasništvo neprihvatljivo;
Smatrajući da su zatvoreni bioskopi, zapuštene biblioteke, zapečaćeni muzeji deo šire strategije uništavanja javnog dobra;
Smatrajući da je država odustala od zastupanja opšteg interesa u cilju zaštite interesa privatnog kapitala;
Smatrajući da su problemi umetničkih radnika i radnica danas tek jedan vid problema svih građana;
Smatrajući da grad pripada svima, a da je odbrana prava na grad odbrana života u tom gradu;
I smatrajući da smo dovoljno odrasli da sami biramo oblike svog života,
Festival autorskog filma izražava svoju punu solidarnost sa okupacijom bioskopa „Zvezda“ i poziva sve umetničke radnike i radnice, ali i sve građane i građanke da se pridruže okupaciji
i odbrani našeg prava na grad!

Beograd, 22. novembra 2014
Savet Festivala autorskog filma"

Нема коментара:

Постави коментар