14.05.2018.

OKRUGLI STO: BEOGRAD U NOVIJEM SRPSKOM FILMU (1992- 2017)


Utorak, 15. maj u 13 časova
Srpsko književno društvo, Francuska 7, Beograd
Okrugli sto: Beograd u novijem srpskom filmu (1992- 2017)
Organizator:
Književno društvo Hiperboreja – Beogradski književni časopis

Učestvuju:
Greg Dekjur istoričar filma
Ivan Velisavljević, filmski kritičar
Vesna Perić, dramaturg, filmska teoretičarka i kritičarka
Petar Jončić, filmski kritčar i publicista
i Srđan Vučinić, esejista (ujedno i moderator okruglog stola)

Koliko je za izmenjenu sliku Beograda u domaćem filmu bio značajan raspad Jugoslavije, pa i suton čitavog jednog sveta koji je do tada postojao (utemeljenog na blokovskoj podeli, detantu, koceptu države blagostanja, humanističkim vrednostima…)? Ili se, uprkos svemu, može govoriti o preovlađujućem kontinuitetu u odnosu na dela s kraja 50-ih, potom ostvarenja Novog jugoslovenskog filma i autore „praške škole“? Ako plediramo za neki „beogradski stil“ u filmu od 1992. do danas, (od debija Srđana Dragojevića pa do debija Maje Miloš i drugih autora mlađe generacije) – koje bi bile najzanimljivije odlike tog stila, i koliko su one u vezi sa odlikama „beogradskog stila“ u drugim umetnostima…
Možemo li govoriti o novim obrisima i paradigmama Beograda u XXI veku koji nam otkrivaju filmski autori sazreli u ovom veku kao „digitalni urođenici“?

Нема коментара:

Постави коментар