24.10.2013.

Javno pismo Asocijacije NKSS povodom raskida Protokola o saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja

Upravni odbor Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije danas je uputio javno pismo ministru Ivanu Tasovcu i državnom sekretaru Dejanu Ristiću povodom dopisa Ministarstva kulture i informisanja koji je stigao poštom 23.oktobra 2013. kojim se Asocijacija NKSS obaveštava o raskidu Protokola o saradnji potpisanim 16. januara 2011. Protokol o saradnji Asocijacije NKSS koja okuplja 91 neprofitnu organizaciju civilnog društva iz 22 grada širom Srbije, potpisan je sa ministrom Nebojšom Bradićem i verifikovan s ministrima Predragom Markovićem i Bratislavom Petkovićem. Protokol je predstavljao prvi korak u nastojanju da se uspostavi struktuisan dijalog između nezavisnog sektora savremenog stvaralaštva i resornog Ministarstva, kako bi se pojačala participacija svih učesnika u kulturi u osmišljavanju i donošenju strategija kulturnog razvoja koje već decenijama ne uspevaju da budu usvojene.
Raskidajući Protokol o saradnji sa NKSS, Ministarstvo kulture navelo je u dopisu NKSS da očekuje “širi pristup nevladinog sektora prema doprinosu izgradnje institucija kulture na način i u sadržaju koji će jednako tako omogućiti i brojem veću prisutnost” subjekata na tako važnom poslu, u svoj svojoj raznolikosti.
Ministarstvo je navelo da je “svesno da se time odriče saradnje sa jednim užem brojem predstavnika civilnog sektora i pored punog saznanja i svesti o njihovom doprinosu zajedničkim ciljevima”.
Kako je navedeno, upravo činjenica da se “radi o organizacijama u kojima se ozbiljno promišljaju problemi kulture u raznim dimenzijama”, dozvoljava uverenje Ministarstva kulture da će raskidanje Protokola pred njegovim potpisnicima “biti prikazano i predstavljeno na način koji će omogićiti da upravo i ove organizacije budu uključene u dalje promišljanje i implementaciju kulturne politike Republike Srbije kako na strateškom, tako i na zakonodavnom i organizacionom nivou, a iznad i pre svega kroz oblast stvaralaštva”.


Beograd, 24. oktobar 2013.

Poštovani gospodine Tasovac,
poštovani gospodine Ristiću,

Neprijatno smo iznenađeni Vašim pismom koje smo primili 23. 10. 2013. godine. Deluje nam tragikomično da rešavanje nagomilanih problema u zapuštenoj kulturi Srbije započinjete poništavanjem Protokola o saradnji sa Asocijacijom Nezavisna kulturna scena Srbije. Ovakvom odlukom Ministarstvo pokazuje nezainteresovanost za saradnju sa vaninstitucionalnim akterima u kulturi, na šta je po Zakonu o kulturi obavezno.
U pismu su iskazane dve posebno problematične pozicije koje Ministarstvo kulture i informisanja zauzima. Jedna je sumnja u reprezentativnost Asocijacije, a druga je očekivanje da vaninstitucuonalni akteri u kulturi učestvuju u izgradnji institucija. Te pozicije su iskazane u očekivanju za „širi pristup nevladinog sektora prema doprinosu izgradnji institucija kulture“, kojem sledi zaključak da je Asocijacija predstavnik užeg broja organizacija civilnog sektora.
Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, formalno osnovana 22. maja 2011, okuplja 91 organizaciju iz 22 grada širom Srbije koje se bave savremenim stvaralaštvom i koje su neprofitne u svojoj delatnosti. Možda će Vam biti interesantni podaci da ovaj broj predstavlja ¾ aktera sa nezavisne kulturne scene u Srbiji, da Asocijacija okuplja više od 3.000 visokoobrazovanih umetnika, kustosa i menadžera u kulturi i da ta scena produkuje između 1.500 i 1.800 programa godišnje. Ističemo da istovremeno i najmanja institucija kulture u Srbiji dobija više novca iz javnog budžeta za kulturu od svih ovih organizacija zajedno.
Nadamo se da ste upoznati sa radom naših članica, da pomenemo samo neke: Kulturni centar Reks, Kulturni Centar Grad, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Remont – nezavisna umetnička asocijacija, Dah Teatar, Stanica – Servis za savremeni ples, Beldocs međunarodni festival dokumentarnog filma, Bazaart, Kiosk platforma za savremenu umetnost, Liceulice, SeeCult.org, Treći Beograd (Beograd), MMC Led Art, CK13, kuda.org, Videomedeja (Novi Sad), MillenniuM (Kragujevac), Zaječarska inicijativa (Zaječar), Krug (Čačak), Film art, Forca (Požega), Asocijacija Mladih (Kruševac), Alternativni kulturni centar, CESK, E-Tvrđava (Niš), Generator (Vranje)...
Protokol o saradnji nije sredstvo kojim Asocijacija monopoliše odnos Ministarstva i nevladinog sektora u kulturi, kako se u Vašem pismu insinuira, već on pruža širi okvir za usklađivanje delovanja Ministarstva i organizacija civilnog društva na zajedničkom cilju opisanom u članu 6. Zakona u kulturi. Takođe, Protokol o saradnji nije dokument koji finansijski obavezuje Ministarstvo prema Asocijaciji, već upravo kanal za učešće većeg broja predstavnika civilnog sektora u kreiranju strategije razvoja kulture.
Očekujući od vaninstitucionalnih aktera kulture da učestvuju u izgradnji institucija pokazujete osnovno nerazumevanje uloge koju danas civilni/nezavisni sektor ima u kulturi. Srećom, Zakon o kulturi je tu da Vas ispravi. Uloga civilnog sektora u kulturi nije izgradnja institucija, već doprinos ostvarivanju ciljeva iz člana 6. Zakona o kulturi, i to u svojstvu ravnopravnog aktera kulturnog razvoja. O ravnopravnosti i neophodnom učešću drugih subjekata u procesu odlučivanja govore i član 3, stavka broj 7 i 8, kao i i član 73. Zakona o kulturi, i to na osnovu dokumenata UNESKO i drugih međunarodnih sporazuma čiji je Republika Srbija potpisnik.
I ovom prilikom Vam se obraćamo molbom (kao i 16. 09. 2013. i 10.10. 2013.) da u Vašem ispunjenom programu posvećenom izgradnji institucija odvojite vreme i za sastanak sa po Zakonu ravnopravnim, drugim subjektima u kulturi koje Asocijacija NKSS nesporno, po broju članica, ostvarenjima i doprinosima u kulturi Srbije, predstavlja.

S poštovanjem,
Upravni Odbor Asocijacije NKSS

Нема коментара:

Постави коментар